De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Goniometrie

2004

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Hoe berekent een rekenmachine de sinus, cosinus en tangens?
Sinusregel klopt niet!
1/sin≤a = cotg≤a+1
1/sin≤a = cotg≤a+1
1/tan x
2 cosec 2(x) = tan(x) + cot(x)
2 hoeken bepalen uit orientatievector
a.sin(x)+b.cos(x)
a∑sin(x)∑cos(x)+b∑sin(x)+c∑cos(x)=0
Aantonen van een gelijkheid en de tangensfunctie
Abs functie op Sinus en cosinus
Afgeleiden van goniometrische functies
Afleiden cos(2x)
Afleiden formule samengestelde trillingen
Afstand berekenen met weinig gegevens
Algebraisch oplossen van de vergelijking a sin x + b cos x =c
Algemene aanpak goniobewijzen
Als dan waarden alfa
Anders schrijven van a sin x + b cos x
Arctangens
Arctanh
Arctanx = 1/tanx ?
Basisvergelijkingen
Basisvergelijkingen
Basisvergelijkingen+goniometrische formules
Bepaal de hoogte van een gebouw
Bepaal zonder rekenmachine (goniometrie)
Bepaling onbekende in raamwerk
Bereken de sinus bij gegeven cosinus
Bereken sin Ŗ en tan Ŗ
Bereken sin, cos
Berekenen goniometrisch vraagstuk
Berekenen van sin, cos en tan
Berekening met sin≤x
Berekening straal van koorde+booglengte
Berekeningen met tangens
Bewegingsvergelijkingen en punten van de raaklijn
Bewijs
Bewijs
Bewijs boogtangens boogcotangens
Bewijs cos(t-u)=cos(t)cos(u)+sin(t)sin(u)
Bewijs deze gelijkheid
Bewijs identiteit
Bewijs in de goniometrie bgsin x + bgcos x = pi/2
Bewijs in een driehoek
Bewijs met tangens
Bewijs tan^4
Bewijs van de 3 dimensionale stelling van pythagoras
Bewijs van de sinusregel
Bewijs van een uitdrukking
Bewijzen van een goniometrische uitdrukking
Bewijzen van identiteiten
Bewijzen van identiteiten met sec (x)
Bgsinx
bgtan(a)+bgtan(b)+bgtan(c)+bgtan(d)=pi/4
Bijzondere hoeken
Boogbrug
Boogsinusfunctie uitleg
Buigpunten , bepaal m
Cartografie
Cirkelkoorde
Congruentie
cos 2x/sin 2x+ 1/sin 2x = cos x/sin x
Cos en sin
cos(3x) = 4cos3(x)-3cos(x)
cos(4x)+sin(x/2)=0
Cos(bgsinx)
Cos≤(b/2) + cos≤(c/2) - cos≤(a/2) = 2sin(a/2)cos(b/2)cos(c/2)
Cos4A+cos4B+Cos4C = -1+4cos2Acos2Bcos2C
Cosec(2x) = tanx + cot(2x)
Cosinus functie
Cosinus vergelijking
Cosinusregel in excel
Cotan en secans
Cyclo metrische en Goniometrische Functie verloop
Cycloide
Cyclometrische functies
Cyclometrische moeilijke oefening
Cyclometrische vergelijking + vraagje
Dakhoek berekenen
De afstand tot de vlaggestok
De inverse van tanh(x)
De sinus van de som van twee hoeken
De trein die de maan inhaalt
Decimaliseren en antidecimaliseren van hoeken
Deel van een cirkel
Derde zijde van een driehoek berekenen
DifferentiŽren met een sinx en cosx
Draaimolen met een ronddraaiende schommel
Driehoeksmeting
Driehoeksmeting
Druk uit mbv regel van de Moivre
Een goniometrisch probleem
Een goniometrische vergelijking oplossen
Een hoek bepalen als de cos gegeven is
Een hoek zoeken
Een vierhoek in een goniometrische cirkel
Een vraagje van een toelatingsexamen Burgerlijk Ingenieur
Eigenschappen
Eindexamen 2002-1 opgave 9
Exacte waarde sin A in driehoek
Formule maken voor een parametervoorstelling
Formule maken zonder abs te gebruiken
Formule sinus
Formule voor sin/cos/tan
Formules van simpson
Formules van Simpson
Formules voor sin(36į) en tan(36į)
Geen periode
Gelijkheid aantonen
Gelijkheid aantonen
Gemeenschappelijke periode
Gemiddelde van een sinus
Geschiedenis van de goniometrie
Gonio
Gonio
Gonio
Gonio
Gonio
Gonio identiteit
Gonio identiteit
Gonio vergelijkingen
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie bewijs
Goniometrie in de praktijk
Goniometrie Oefening
Goniometrie oppervlakte driehoeken
Goniometrie snelheid van een vliegtuig
Goniometrie: los stelsel op in graden
Goniometrie: ongelijkheden
Goniometrie: som- en verschilformules
Goniometrische cirkel
Goniometrische cirkel
Goniometrische cirkel
Goniometrische cirkel
Goniometrische en cyclometrische functies
Goniometrische formules
Goniometrische functie
Goniometrische functies
Goniometrische gelijkheid
Goniometrische getallen
Goniometrische getallen van verwante hoeken
Goniometrische identiteit bewijzen
Goniometrische identiteiten
Goniometrische identiteiten
Goniometrische identiteiten
Goniometrische ongelijkheden
Goniometrische Ongelijkheid
Goniometrische ongelijkheid
Goniometrische ongelijkheid
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking met sin en tan
Goniometrische vergelijking oplossen
Goniometrische vergelijking oplossen
Goniometrische vergelijking oplossen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen oplossen
Goniometrische vergelijkingen oplossen
Goniometrische vergelijkingen oplossen
Goniometrische vraag
Grafieken van sinus, cosinus en tangens
Grondformule
Grondformule aantonen voor rechthoekige driehoeken
Harmonische beweging
Harmonische beweging
Herleiden tot algemene sinusfuncties
Herleiden tot een basis functie
Hoe bepaal je de grootste kijkhoek?
Hoe bereken je de hoek (a) bij tan (a) zonder rekenmachine?
Hoe bereken je de periode van gemengde goniometrische functies
Hoe ga je van graden naar seconden?
Hoe hoog is de boom?
Hoe kan ik de volgende vergelijking vereenvoudigen?
Hoe lees je iets uit de eenheidscirkel af?
Hoe te rekenen met driehoeken als er geen rechte hoek in zit?
Hoek aan baan
Hoek berekenen
Hoek uitreken van driehoek(zonder hoek 90 graden), als je de 3 zijdes hebt
Hoek van een willekeurige driehoek
Hoekberekening
Hoekberekening snijpunt van 2 buizen
Hoeken berekenen
Hoeken berekenen
Hoeken berekenen als je alle zijden heb en 1 hoek 90 graden
Hoeken berekenen in een rechthoekige driehoek
Hoogte berekening
Hoogte berekening
Hoogte lantaarnpaal
Hoogte van een willekeurige driehoek
Identiteiten
Identiteiten
Identiteiten bewijzen
Identiteiten in driehoeken
Inverse bepalen
Inverse tangens berekening
Inversen
Is de sinusfunctie even of oneven?
Keerpunten bij Lissajousfiguren
Klopt deze bewering
Koorde van een cirkel
Kpm en gnm van een hoek berekenen
Kwart ovaal naar sinusfunctie
Lastige opgaven
Lijn berekenen met 2 hoeken en 1gegeven lengte
Maximale snelheid in de x-richting
Meetkunde: de cirkel
Methode van de hulphoek
Middelloodlijnen in een driehoek door ťťn punt
Min-teken bij natuurlijke logaritmen
Moeilijke goniometrische vergelijking
Nulpunt bepalen
Omzetten van graden naar rad
Ongelijkheden
Ongelijkheden
Ongelijkheden
Ongelijkheden
Ongelijkheden
Ongelijkheden
Ongelijkheid
Ongelijkheid oplossen
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren ( goniometrie )
Oplossen
Oplossen
Oplossen met behulp van standaardformules
Oplossen ongelijkheid cos3x <=-1/2
Oplossen sin5x=cosx
Oplossen van sinus(5x)=0
Oplossen van vergelijkingen!!
Oplossen van willekeurige driehoeken
Oplossingen Gonio
Oppervlakte driehoek
Oppervlakte van een sinusgolf
Optimalisatie van een simpele functie
Over goniometrie en zo...
Parameters
Parametervergelijkingen
Parametervoorstelling en Lissajous 2
Partialen
Periode en frequentie
Periode tangens functie
Periode van een functie
Periodes berekenen
Periodieke functies
Periodieke functies
Periodieke functies met sin en cos
Poolcoordinaten
PoolcoŲrdinaten
Radiaal
Radiaal construeren
Re: Aantonen van een gelijkheid en de tangensfunctie
Re: Afleiden cos(2x)
Re: Afleiden formule samengestelde trillingen
Re: Afstand berekenen met weinig gegevens
Re: Bewegingsvergelijkingen en punten van de raaklijn
Re: Bewijs [(cos x)]` = -sin x
Re: Bewijs met tangens
Re: Bewijs van de 3 dimensionale stelling van pythagoras
Re: Bewijs van de sinusregel
Re: Cirkelkoorde
Re: Cyclometrische functies
Re: Cyclometrische vergelijking vraagje
Re: D[(5x^3 6) tan x]
Re: DifferentiŽren met een sinx en cosx
Re: Een goniometrische vergelijking oplossen
Re: Een vraagje van een toelatingsexamen Burgerlijk Ingenieur
Re: Eindexamen 2002-1 opgave 9
Re: Gelijkheid aantonen
Re: Gelijkheid aantonen
Re: Gonio
Re: Gonio
Re: Gonio
Re: Goniometrie
Re: Goniometrie
Re: Goniometrie
Re: Goniometrische cirkel
Re: Goniometrische identiteiten
Re: Goniometrische Ongelijkheid
Re: Goniometrische vergelijking
Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Goniometrische vergelijkingen oplossen
Re: Grondformule aantonen voor rechthoekige driehoeken
Re: Herleiden tot een basis functie
Re: Hoe bepaal je de grootste kijkhoek?
Re: Hoek uitreken van driehoek(zonder hoek 90 graden), als je de 3 zijdes hebt
Re: Hoeken berekenen in een rechthoekige driehoek
Re: Hoogte berekening
Re: Hoogte berekening
Re: Inverse tangens berekening
Re: Ontbinden in factoren
Re: Oplossen sin5x=cosx
Re: Parametervergelijkingen
Re: Radiaal
Re: Re: Bewegingsvergelijkingen en punten van de raaklijn
Re: Re: D[(5x^3 6) tan x]
Re: Re: Een vraagje van een toelatingsexamen Burgerlijk Ingenieur
Re: Re: Gelijkheid aantonen
Re: Re: Gonio
Re: Re: Goniometrie
Re: Re: Goniometrie
Re: Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Re: Hoe bepaal je de grootste kijkhoek?
Re: Re: Re: D[(5x^3 6) tan x]
Re: Re: Re: Gelijkheid aantonen
Re: Re: Re: Goniometrie
Re: Re: Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Re: Re: Re: D[(5x^3 6) tan x]
Re: Re: Re: Re: Re: D[(5x^3 6) tan x]
Re: Re: Vraagje bij cyclometrische functies
Re: Simpson
Re: Sin en cos
Re: Sin, cos, tang
Re: Som- en verschilformules
Re: Tan(x)=sin(x) cos(2x)-1/cos(x)-sin(2x)
Re: Tangens uit het hoofd uitrekenen
Re: Tangens van een hoek berekenen in een willekeurige driehoek
Re: Triangulatie
Re: Vereenvoudigen
Re: Vergelijking met sin
Re: Vraagje bij cyclometrische functies
Re: Wanneer gebruik je de sinus of de tangens?
Re: Welke waarde van x voldoet aan de vergelijking
Re: Wiskundige expressie voor een rotatie om een gegeven centrum C
Rekenkundige rij van cot
Reuzenrad
Rollende cirkels
Schuine zijde probleem
sec(bgcotg x) = x /÷(1+x2)
Simpson
Simpson
Sin (x) / x = 06366 (x in rad)
Sin en cos
Sin en cos regel
Sin en cos regel
Sin en cos tan sec
sin(3x)=sin(x)(4cos2x-1)
sin(45-a)=cos(45+a)
Sin(x) + cos(2x) - 1 / cos(x) - sin (2x) = tan(x)
Sin(x) = cos(x + 05pi) ?
Sin(x+0,5pi)/(1-2sin(x+0,5pi))
Sin, cos, tang
Sin, tan en cos
Sin, tan, cos berekenen
Sin2x=sin(x+(1/3)pi)
Sin≥a = ?
Sinus
Sinus berekenen
Sinus/Cosinus naar radialen toe berekenen
Sinus/cosinus/tangens
Sinusfunctie
Sinusfunctie in de praktijk
Sinusfunctie omzetten in cosinusfunctie
Som- en verdubbelings formules
Som- en verschilformules
Som- en verschilformules
Som van bgsin en bgcos
Som van tangensen
Som-en verschilformules tesamen met verdubbelingsformules?
Somprobleem
Standaardformules
Standaardformules en vergelijkingen
Stelletje duikboten
Stelstel vergelijkingen
Straal
Supplementaire hoeken
Symbolen
Tan x ∑ tan y + tan y ∑ tan z + tan z ∑ tan x = 1
Tangens * sinus
Tangens berekenen in een cirkel
Tangens misschien....?
Tangens oplossen
Tangens uit het hoofd uitrekenen
Tangens van een raaklijn aan een cirkel
Toepassen van periodieke functies
Trapezium
Trapezium
Tweede afgeleide van een goniometrische functie
Uitrekenen gelijkbenige driehoek
Uitwerken van (tan≤a - 1)/(tan≤a + 1)
Van de oplossingen van een 2e graads vergelijking terug naar hoeken
Van hellingshoek naar hellingspercentage
Van punt A naar punt B berekenen
Vereenvoudig
Vereenvoudig
Vereenvoudig
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen van een goniometrie uitdrukking
Vereenvoudiging vergelijking met sinus
Vergelijking cosinus functie
Vergelijking met sin
Vergelijking met sin en cos
Vergelijking vereenvoudigen
Vergelijkingen
Vergelijkingen oplossen
Vervorming door harmonischen
Verwarring
Voor alle x > 0: sin x > x
Vraag over oplossing
Vraagje bij cyclometrische functies
Vraagjes goniometrie
Vraagstuk
Vreemde schrijfwijze van een hoek
Waarde van sinus
Waarden van k
Wat heeft de sinus of cosinus hiermee te maken?
Wat is de peridiode in de formule y=a+b*cos(cx+d)
Wat is een Herondriehoek?
Wat is sinus, cosinus en tangens?
Welke waarde van x voldoet aan de vergelijking
Wijzerzin is dat plus of min?
Willekeurige driehoeken
Willekeurige driehoeken
Willekeurige driehoeken: vraagstuk
Wiskundige expressie voor een rotatie om een gegeven centrum C
X,y coordinaat berekenen
Zoek de macht adhv afgeleide

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Goniometrie'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3