De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Vergelijkingen

2005

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Waarvoor gebruiken we kwadratische vergelijkingen?
Re: Vraagstukken in vergelijkingen
2 vergelijkingen tot 1 herleiden, met een constante
2de graads vergelijkingen
3 onbekenden
3 oplossingen cardano
3e graads vergelijking
3e graads vergelijkingen
4de machts vergelijking oplossen
5de-graadsvergelijkingen
Aantal oplossingen derdegraagsvergelijking coŽfficiŽnten
ABC formule
Abc-formule
Abc-formule
Abc-formule of ontbinden
Adjusteren van mengsels
Afleiden van een som naar a, b, en c
AlgebraÔsch oplossen van vraagstukken van de eerste graad
Al-Khwarizmi
Alternatieve afleiding abc-formule
Balansmethode vergelijking
Bepaal de vergelijking
Bepaal met een staartdeling
Bereken de lengte van de diagonalen van een ruit
Berekening effectief rendement volgens deze formule
Berekening van snelheid
Bespreken van stelsel
Bestaansvoorwaarde
Bewijs dat er 1 getal a bestaat
Bikwadratische vergelijking
Bikwadratische vergelijkingen
Breuk met onbekende exponent
Breuken, Exponenten, logaritme vergelijkingen
C het getal ?
Cartesiaanse vgl
CoŲrdinaten top parabool
Coordinaten van het snijpunt berekenen
Derde graads vergelijking
Derde machtsvergelijking met 3 onbekenden
Derdegraads formules
Derdegraads vergelijking
Derdegraads vergelijking oplossen
Derdegraads vergelijkingen
Derdegraads vergelijkingen oplossen zonder cmplexe getallen
Derdegraadsvergelijking
Derdegraadsvergelijking
Derdegraadsvergelijking
Derdegraadsvergelijkingen
Derdegraadsvergelijkingen
Derdegraadsvergelijkingen
Derdegraadsvergelijkingen en een abc-formule
Derdegraadsvergelijkingen en snijpunten met de x-as
Differentieren
Een derdegraads vergelijkingen oplossen
Een grafiek tekenen
Een stelsel opstellen voor een vraagstuk
Een stelsel van vier vergelijkingen met vier onbekenden oplossen
Eenvoudige ongelijkheden oplossen met uitleg
Eliminatiemethode
Enkele vraagjes
Euclidische deling
Euclidische deling
Evenwicht bij migratiematrix
Evenwichtsvergelijkingen
Exact oplossen van een exponentiŽle vergelijking
Exponenten en logaritme
Exponentiele vergelijking
Exponentiele vergelijking
ExponentiŽle vergelijking
Exponentiele vergelijkingen
F(x)< 1/2?
Formule
Formule herleiden
Formule Parabool als je CoŲrdinaten Top en een raaklijn weet
Formule van cardano
Formule van Cardano
Formule voor top parabool via abc formule
Formules vereenvoudigen
Gebroken vergelijkingen
Gebroken vergelijkingen
Gebruik van derdegraadsvergelijkingen
Gebruik,van WORDS en wisfaq
Geheeltallige oplossing zonder hulp van een formule
Gemiddelde snelheid
Gonio vergelijking
Goniometrisch stelsel
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniovergelijkingen
Het bepalen van de snijpunten van sin(x)=cos(x)*exp(-x/5)
Het oplossen van een vergelijking
Het oplossen van een wortelvergelijking
Het opstellen van een vergelijking
Hoe los ik `t volgende stelsel op?
Hoe los ik de volgende vergelijking
Hoe los ik dit op?
Hoe los ik dit op?
Hoe los je de volgende vergelijking op?
Hoe los je deze vergelijkingen op?
Hoe los je deze wortelvergelijking op?
Hoe los je een kwadratische vergelijking op?
Horner
Ingewikkelde vergelijkingen oplossen zonder rekenmachine?
Irrationale vergelijking
Krantenraadseltje
Kromme met parametervoorstelling
Kwadraat absolute waarde
Kwadraat oplossen 1
Kwadraatafsplitsen
Kwadraatsplitsen
Kwadratische functies
Kwadratische vergelijking
Kwadratische vergelijking?
Kwadratische vergelijkingen
Kwadratische vergelijkingen
Kwadratische vergelijkingen
Lineaire ongelijkheden
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Machtsfunctie, vergelijking oplossen
Machtsvergelijkinge oplossen
Matrices
Methode van Lagrange
Moeder is 27 jaar ouder dan haar dochter
Moeilijk Stelsel: cramer of gauss-jordan
Moeilijke vergelijking
Neven en hoofdonbekenden(2)
Niveaukromme
Normaal voor een vector
Nulpunten
Omzetten van een formule
Onbekende uit functie
Ongelijkheden
Ongelijkheden
Ongelijkheden met absoluut strepen
Ongelijkheid met absolute waarden
Ongelijkheid met breuk van absolute waarden
Ongelijkheid met wortel
Ontbinden in factoren (derdegraads+vierdegraads)
Ontbinden in factoren 2x4-2x≥+x≤-x=0
Oplossen derdegraadsvgl
Oplossen machtsfunctie
Oplossen rationale ongelijkheid
Oplossen van een derdegraads vergelijking
Oplossen van een kwadratische vergelijking
Oplossen van een stelsel van vergelijkingen met 4 onbekenden
Oplossen van een vergelijking
Oplossen van een vergelijking met verschillende machten
Oplossen van ongelijkheid
Oplossen van veelterm vergelijkingen rationale vergelijking
Optimalisatie
P en extreme waarde
Poolvergelijking
Poolvergelijking opstellen van een lijn
Probleem bij derdemachts vergelijking
Raaklijn
Raakpunten voor t oplossen
Rationale oplossing van een vergelijking
Re: 2 vergelijkingen tot 1 herleiden, met een constante
Re: Adjusteren van mengsels
Re: Bespreken van stelsel
Re: Breuken, Exponenten, logaritme vergelijkingen
Re: Derdegraads vergelijking
Re: Derdegraadsvergelijking
Re: Derdegraadsvergelijkingen
Re: Derdegraadsvergelijkingen en snijpunten met de x-as
Re: Een stelsel opstellen voor een vraagstuk
Re: Exponentiele vergelijking oplossen
Re: Formule van Cardano
Re: Formule van Cardano
Re: Gemiddelde snelheid
Re: Goniometrisch stelsel
Re: Het oplossen van een derdegraadsvergelijking
Re: Hoe los ik de volgende vergelijking
Re: Hoe los ik dit op?
Re: Krantenraadseltje
Re: Kwadraat oplossen 1
Re: Kwadraat oplossen 1
Re: Kwadratische vergelijkingen
Re: Machtsfunctie, vergelijking oplossen
Re: Moeilijke vergelijking
Re: Ontbinden in factoren (derdegraads vierdegraads)
Re: Ontbinden in factoren (derdegraads vierdegraads)
Re: Ontbinding van derdegraadsvergelijking
Re: Oplossen van een derdegraads vergelijking
Re: Poolvergelijking
Re: Raaklijn
Re: Rationale oplossing van een vergelijking
Re: Re: Derdegraadsvergelijkingen
Re: Re: Derdegraadsvergelijkingen en snijpunten met de x-as
Re: Re: Formule van Cardano
Re: Re: Het oplossen van een derdegraadsvergelijking
Re: Re: Kettinglijn
Re: Re: Kwadraat oplossen 1
Re: Re: Ontbinden in factoren (derdegraads vierdegraads)
Re: Re: Re: Het oplossen van een derdegraadsvergelijking
Re: Re: Vraagstuk stelsels
Re: Re: Wortel vergelijking
Re: Vergelijking
Re: Vergelijking in rechthoek
Re: Vergelijking met wortel en sinus
Re: Vraagstuk stelsel met vier onbekenden
Re: Vraagstuk stelsels
Re: Wanneer heeft x≥ px -1 = 0 drie oplossingen?
Re: Wortel vergelijking
Re: Wortels en breuken in verg
Repeterende vergelijkingen
Roofvogel en muis
Scheve parabool
Snijpunt lijn met cirkelboog
Snijpunt tussen een lineaire en exponentiŽle functie bepalen
Snijpunten lijn en parabool
Staartdelingen zonder precieze uitkomst
Stabiele toestand bepalen met vergelijkingen
Stelsel met 3 vgl oplossen met COMBINATIE methode
Stelsel oplossen
Stelsel oplossen
Stelsel van krachten
Stelsel van vergelijkingen oplossen
Stelsel vergelijkingen
Stelsel vergelijkingen van de eerste graad
Stelseltje
Tekenschema
Teller buiten haakjes brengen
Tijdruimte continuum
Twee vergelijkingen met twee onbekenden
Tweedegraads vergelijking
Tweedegraads vergelijking
Tweedegraadsfuncties
Tweedegraadsfuncties die aan gegeven voorwaarden voldoen
Tweedegraadsvergelijking en absolute waarden
Tweedegraadsvergelijkingen
Tweedegraadsvergelijkingen
Veeltermvergelijking
Veeltermvergelijkingen
Verbanden
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking (10a + b) - (10b + a) = a≤ - b≤ oplossen
Vergelijking die me niet lukt
Vergelijking in 3 breuken
Vergelijking in driehoek
Vergelijking in rechthoek
Vergelijking inkorten
Vergelijking met ťťn onbekende
Vergelijking met ťťn onbekende in het kwadraat
Vergelijking met een reŽle parameter k
Vergelijking met onbekende macht TI-83 plus
Vergelijking met wortel en sinus
Vergelijking met wortels
Vergelijking naar y oplossen
Vergelijking of een tabel
Vergelijking omvormen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossing waar ik echt niet uitkom
Vergelijking van de 3e graad exact oplossen
Vergelijking van een rechte
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen en ongelijkheden van de eerste graad
Vergelijkingen met wortels op 0 herleiden
Vergelijkingen oplossen
Vergelijkingen oplossen met haakjes en breuken
Vergelijkingen oplossen met machten en breuken
Vierdegraadsvergelijking
Vierkansvergelijking met parameter
Vierkantsvergelijking
Voetbalwedstrijd met 2 soorten kaartjes...
Vraagstuk met exponentiele vergelijkingen
Vraagstuk met exponentiele vergelijkingen
Vraagstuk met vergelijking met 1 onbekende
Vraagstuk op te lossen dmv een vergelijking
Vraagstuk stelsel met vier onbekenden
Vraagstuk stelsels
Vraagstuk stelsels
Vraagstuk vergelijking
Vraagstukken in vergelijkingen
Vraagstukken op stelsels vergelijkingen van de eerste graad
Waarde van p
Wat is een derdegraads vergelijking?
Wat is inklemmen?
Welke manieren zijn er om vergelijkingen op te lossen?
Werken met formules met c
Wiskundige notatie vergelijkingen
Wortel in vergelijking
Wortel vergelijking
Wortelfuncties
Wortels en breuken in verg
Worteltrekken en staartdelingen
Wortelvergelijking oplossen
Wortelvergelijkingen
Wortelvergelijkingen
X oplossen in gebroken vergelijking

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Vergelijkingen'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3