De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Analytische meetkunde

2005

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Aantonen dat punt op vaste rechte ligt en vergelijking bepalen
Afstand punt-rechte
Afstand van een punt tot de rechte - formule
Analytisch aantonen dat diagonalen vierkant loodrecht delen en even lang
Analytisch uitdrukken dat twee vectoren evenwijdig zijn
Assen van een kegelsnede
Asymptoten
Asymptoten (kegelsneden) theorievraag
Begrensde functies
Bepaal de canonieke vergelijking dmv twee raaklijnen
Bepaal de coŲrdinaten meetkundige plaats?
Bepaal de vergelijking van de kegelsnede
Bepaal de vergelijking van de rŽele rechte
Bepaal de vergelijking van een ellips
Bepaal de vergelijkingen van de raaklijnen
Bepaal een punt Q op rechte e zodat de rechte PQ // vlak
Bepaal het midden van het lijnstuk
Bepalen van rechte(n)
Berekenen van raakpunten aan kegelsnede met poollijn gegeven
Berekening van boog mbv bekende raaklijnen en een punt op de boog
Bewijs ivm Parabolen
Bewijs poollijn, punt en ellips
Bewijs voor het hebben van een binnenlus(looping) v/e limacon
Bewijs zwaartelijnen in willekeurige driehoek
Bewijzen dat twee zijden gelijk zijn
Binnenbissectrices van een parallellogram
Boog bepalen door meten van een pijl
Cartesiaanse vergelijking
Cartesiaanse vgl van een ellips naar Parametervoorstelling
Cilinderoppervlak
Cirkels
Cirkels en cirkelbundels
Coordinaat bepalen
Definitie afstand bij hyperbolische en elliptische meetkunde
Diameter
Doorsnede cirkel als alleen een deel vd omtrek bekend is
Draaien assenstelsel (deel 2)
Draaien van het assenstelsel
Duale ruimte
Een oefening
Eigenschap PR/QR = a/b bij ellips en cirkel
Eindpunten van een middellijn
Ellips
Ellips excentriciteit + lengte assen
Ellips met tegenovergestelde vergelijking
Euclidische en rechthoekige afstand
Extremumvraagstuk afgeleiden
Gelijkzijdige driehoek in een cirkel
Harmonische punten uit bissectrices
Harmonische vierstraal
Hoe bepaal je de snijlijn van een rechte en een vlak?
Hoe stel ik de poolkromme op van een cirkel?
Homogene Coordinaten
Homogene transformaite
Homogene vergelijking rechte
Hoofdrichtingen
Hoogtepunt geeft middelpunt
Hyper cubes
Hyperbool
Hyperbool opstellen
Kegel
Kegelsneden
Kegelsneden en middellijnen
Loodrechte projectie
Loodrechte stand
Loodrechte stand op een rechte
Meetkundige plaats
Meetkundige plaats
Meetkundige plaats
Middelijn van een kegelsnede
Middellijn toegevoegd aan de richting van een rechte
Nog een meetkundige plaats
Nulpunten en Polen
Oefening op inprodukt van vectoren
Oplossen vergelijking
Opstellen van de vergelijkingen van de raaklijnen aan cirkel door punt
Ordinaten en meetkundige plaatsen
Orthogonale transformatie in R2
Parabool : bissectrice van raaklijn en normale
Probleem oplossend denken
Punt op diagonaal van een vierkant
Raaklijn aan een parabool
Raaklijn aan kromme adhv poolvergelijking
Raaklijnen
Raaklijnen aan 2 cirkels bepalen
Raaklijnen en raakpunten aan de cirkel
Radius bepalen aan de hand van 3 punten
Re: Afstand van een punt tot de rechte - formule
Re: Analytisch uitdrukken dat twee vectoren evenwijdig zijn
Re: Bepaal het midden van het lijnstuk
Re: Bepalen van rechte(n)
Re: Draaien assenstelsel (deel 2)
Re: Extremumvraagstuk afgeleiden
Re: Gelijkzijdige driehoek in een cirkel
Re: Hoogtelijnen in een gelijkbenige driehoek (analytisch)
Re: Loodrechte projectie
Re: Loodrechte stand op een rechte
Re: Meetkundige plaats
Re: Opstellen van de vergelijkingen van de raaklijnen aan cirkel door punt
Re: Re: Bepalen van rechte(n)
Re: Vectoren
Re: Vergelijking bepalen van de middenparallel van twee rechten
Re: Vergelijking van een cirkel
Re: Vergelijking van een cirkel bij 2 gegeven punten en een straal
Re: Vermenigvulding van een lijn ten opzichte van een punt
Re: Vgl van de parabool ( voorwaarden)
Rechte door imaginaire punten
Rekenen met poolcoŲrdinaten
RichtingcoŽfficiŽnt en tangens van de richtingshoek
Snijpunt bepalen
Snijpunt berekenen van de raaklijnen aan twee cirkels
Snijpunt van 2 imaginaire rechten
Transformatie vereenvoudigen
Translatie
Twee rechten, kruisen, snijden ze of evenwijdig?
Van cartesiaans naar polair en omgekeerd?
Vectoren
Vectoren
Vectoren en matrices
Vergelijking bepalen van de middenparallel van twee rechten
Vergelijking middenparallel
Vergelijking omgeschreven cirkel van driehoek
Vergelijking parabool
Vergelijking van cirkel bepalen
Vergelijking van een cirkel
Vergelijking van een rechte
Vgl van de parabool (+voorwaarden)
Wat zijn assegmenten?

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Analytische meetkunde'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3