De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Leerling bovenbouw havo-vwo

2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

4d
Abc-formule
Afgeleide en hoe je tot het antwoord komt
Afgeleide van een gonimetrische functie
Afgeleide van een ln-formule
Afgeleide van goniometrische functie
Afhankelijke en onafhankelijke kansen
Afstand berekenen
Afstotend of aantrekkend evenwichtsvergelijking
Algebraïsch oplossen
Algebraische berekening
Algebrarisch vergelijkingen van raaklijn
Als één macht
Berekenen fout eerste en tweede soort
Berekeningen met exacte waarden
Bewegingsvergelijking, baan P met een sinusfunctie
Bewegingsvergelijkingen
Bewijs van de priemgetal stelling
Bewijzen oppervlakte
Bewijzen van de constructie van een ellips
Big Oh
Bij elke formule de juiste differentiaalvergelijking
Binomiale kansprocessen
Binomiale kansprocessen
Binomiale kansprocessen
Binomiale kansprocessen
Binomiale kansprocessen
Binomiale kansprocessen
Binomiale kansprocessen
Binomiale verdeling
Binomiale verdeling
Binomiale verdeling
Binominale kansberekening
Bionomiale kansprocessen
Bionomiale kansprocessen
Bioscoopstoelen
Bloemenboeket maken
Booglengte eenheidscirkel
Breuken rekenmachine
Cabri Pythagoras
CD-rekje met 12 plaatsen
Code kraken
Combinaties
Conflictlijnen construeren
Controle antwoord
Coördinaat van het punt berekenen waarin de helling vd grafiek nul is
Cosinus omzetten in sinus
Cosinus omzetten naar sinus
De drieduredagenloterij
De hellingsfunctie in je GR
De primitieve van een wortelfunctie
De stelling van Pythagoras
De symmetrieas berekenen
Dekpunt van lineaire vergelijking
Derdegraadsvergelijking oplossen en de formule bewijzen
Differentiëren logaritme in breuk met x als teller
Differentieren logaritmische vergelijking
Differentieren met productregel
Differentieren natuurlijke logaritme
Differentieren van een exponentiele functie
Differentieren wortels én machten in één
Dobbelstenen
Domein logaritmen
Draaiing
Drie gegeven punten
Drie keer gooien met een dobbelsteen
Driehoeksgetal
Driehoeksgetallen
Een assenstelsel
Een functie voorschrift opstellen
Een goniometrische vergelijking oplossen
Een limiet met faculteit oplossen
Een periodieke beweging
Een trainer van een ploeg heeft 10 spelers
Eenheidscirkel
Eigenschappen van grafieken
Ellips bepalen aan de hand van raaklijn en de twee brandpunten
Ellips constructie gebaseerd op lijnvermenigvuldiging van een cirkel
Evenredigheidsconstante
Exacte oplossingen goniometrische vergelijking
Examen bestaat uit 50 vierkeuzevragen
Exponentiële vergelijkingen en logaritmen
Exponentiele groei
Factorstelling bij vierdegraadsvergelijkingen
Faculteit en nCr
Faculteit van getallen met decimalen
Faseverschil
Formule herschrijven
Formule met procenten
Formule van Cardano
Formule van Euler
Formule waar P wordt uitgedrukt in W
Functie opstellen vanuit een grafiek
Functie van Euler
Functie, het gewicht van een dier en het aantal rode bloedcellen
Functies met een macht
Gebroken functie
Gekleurde balletjes met nummers
Gemakkelijk haakjesfuncties differentiëren
Gemiddelde waarde
GGD of KGV van 3 getallen
Gokkans correctie
Golffunctie
Goniometrie
Goniometrische functie zo opgelost?
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking oplossen
Groeipercentage
Hamiltongraaf
Herleiden cosinus en sinus
Herleiden sinus
Herleiden van een bepaalde goniometrische functie
Herleiden van sinus en cosinus
Het bewijzen van een bepaalde bijzondere eigenschap van derdegraadsfunctie
Hoe bereken ik de dimensie van de Koch-Kromme
Hoe integreer ik de volgende formule
Hoe kan ik Xmax en Y max opmaken uit de functie?
Hoe reken je negatieve binaire getallen uit
Homogeniteit
Hulp nodig met eenheidscirkel
Inflatie
Inklemmen
Integraal berekenen
Integraal rekenen
Integraal van machten van sinx
Integraalkromme raakt aan parabool
Integreren goniometrie
Integreren van functie met cos en sin
Internet en steekproeven
Intersect
Intersect
Inverse functie met machtswortel
Irreducibel bij de gehelen van Gauss
Jan en Piet spelen een spelletje
Kan sigma groter zijn dan mu?
Kansberekening loterij
Kansberekening met balletjes
Kansen en formules
Kenmerken van vierdegraadsfuncties?
Kerststolletjes
Kiezen van een assenstelsel
Klanten bij de kassa
Klok
Krasloten
Kwadraatsafsplitsen en de abc-formule
Kwadraten bij sinus en cosinus
Leerkrachten
Lijnstuk
Limiet
Limiet cosinus en sinus
Limiet met cosinus
Limiet wortelfuncties
Limiet, oneindig
Limieten
Limieten oplossen
Logaritme
Logaritmische Integraal
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking in x oplossen
Logaritmische vergelijking in x oplossen
Logaritmische vergelijking met ln
Logaritmische vergelijking met verschillend grondtal
Logaritmische vergelijking oplossen
Logische raadsel
Los exact op
Maandloon van de afdeling productie
Machten
Machtsformule berekenen aan de hand van een dubbel logaritmisch papier
Machtsfunctie
Machtsfunctie herschijven
Marktprijs, marktafzet en marktomzet berekenen ?
Met of zonder terugleggen
Methode zij-vierkanten van hyperkubussen bepalen
Mickey Mouse formule
Minimale oppervlakte en minimale lasnaad bij gegeven inhoud
Minimale oppervlakte kegel
Minimale oppervlakte van cilinder
Multiple choice
Natuurlijke logaritme afleiden
N-de graads benadering
Negatieve binaire getallen
Negatieve wortel
Normale verdelingen Solver
Numeriek differentiëren en nulpunten benaderen
Oefenvragen
Omschrijven formule
Omtrek en oppervlakte
Onbekende machten bepalen
Ongelijkheden
Onvolledigheidsstellingen van Gödel
Oplossen differentiaalvergelijking
Oplossen exponentiële vergelijking
Oplossen goniometrische vergelijkingen
Oplossen logaritmische vergelijking
Oplossing van vergelijking (- in de som)
Oplossingsmethode
Oppervlakte gaas
Oppervlakte kruis
Optellen rij 1,2,3 wordt binomiaalcoëfficient, maar hoe?
Overschrijdingskansen
P uitrukken in x
Pandddemon Ellips-constructie
Parabolen
Parameters bij derdemachtsfuncties
Partiele elasticiteit
Percentage berekenen
Periode van de samengestelde trillingen van de grondtoon en drie boventonen
Periodieke functies
Piramidegetallen
Plot functie en de afgeleide
PO Adverteren als verdiepingsonderwerp
Praktische betekenis
Primitieve goniometrie functies
Primitieve van cosinus functie
Primitieve van wortelfunctie
Primitieven bepalen, booglengte, parameters, ellips
Primitiveren
Primitiveren hogere machtsfuncties gonio
Primitiveren van goniometrische functies
Probleem met grafische rekenmachine TI-84 Plus
Probleempje
Product som methode
Puntspiegeling
Pythagorasboom
Pythagorasboom
Raaklijn 4 richtingscoefficienten
Rare limiet
Re: Ik heb een grafische rekenmachine,
Re: Afgeleide van een gonimetrische functie
Re: Afhankelijke en onafhankelijke kansen
Re: Afleiden van de formule voor de oppervlakte kegel
Re: Afstand berekenen
Re: Algebrarisch vergelijkingen van raaklijn
Re: Binomiale kansprocessen
Re: Binomiale verdeling
Re: Bissectricestelling
Re: Cirkelkwadratuur
Re: Dobbelstenen
Re: Een exponentiële vergelijking
Re: Een functie voorschrift opstellen
Re: Functie van Euler
Re: Functie, het gewicht van een dier en het aantal rode bloedcellen
Re: Gemiddelde waarde
Re: Herleiden cosinus en sinus
Re: Herleiden sinus
Re: Hoe integreer ik de volgende formule
Re: Inflatie
Re: Integreren goniometrie
Re: Jan en Piet spelen een spelletje
Re: Kansberekenen met knikkers
Re: Kansberekening loterij
Re: Kansberekening met balletjes
Re: Kansrekening en een geneesmiddel
Re: Kerststolletjes
Re: Klok
Re: Lijnstuk
Re: Los exact op
Re: Machtsvergelijkinge oplossen
Re: Met of zonder terugleggen
Re: Oneindig deelbaar door 2
Re: Online controleren differentieren
Re: Online controleren differentieren en primitiveren
Re: Online controleren differentieren en primitiveren
Re: Oplossen logaritmische vergelijking
Re: Oppervlakte van een driehoek
Re: Oppervlakte onregelmatige vierhoek
Re: Parameters bij derdemachtsfuncties
Re: Poolvergelijkingen bewijzen
Re: Primitiveren hogere machtsfuncties gonio
Re: Probleempje
Re: Puntspiegeling
Re: Re: Afhankelijke en onafhankelijke kansen
Re: Re: Functie, het gewicht van een dier en het aantal rode bloedcellen
Re: Re: Kansberekening loterij
Re: Re: Oplossen logaritmische vergelijking
Re: Re: Primitiveren hogere machtsfuncties gonio
Re: Re: Puntspiegeling
Re: Re: Re: Functie, het gewicht van een dier en het aantal rode bloedcellen
Re: Re: Re: Primitiveren hogere machtsfuncties gonio
Re: Re: Re: Re: Primitiveren hogere machtsfuncties gonio
Re: Re: Re: Terugleggen
Re: Re: Terugleggen en zonder terugleggen
Re: Routes in een rooster
Re: Snijpunt 2 functies met wortels
Re: Terugleggen
Re: Terugleggen en zonder terugleggen
Re: Twee vergelijkingen met twee onbekenden
Re: Verband kwadraat van een getal en som van oneven getallen
Re: Vergelijking
Re: Wat is een middenparallel?
Re: Wortels van breuken in standaardvorm
Re: X-as en y-as verdwenen, ook bij goede windowsinstellingen
Rechthoek met A4-verhouding
Recursievergelijking eindexamen 2009
Rekenmachine integraal berekenen
Rekenregels algebra
Rekenregels bij alle algebra
Rendement standaardafwijking berekenen
Resultatenrekening
Riemann-som
Rijtjes van 6 cijfers
Roostervierkant puzzel
Routes in een rooster
Routes in een rooster
Samengestelde interest
Sinus aantonen
Sinus formule opstellen van een snaar
Sinus vergelijking
Sinus, cosinus en tangens
Sinusfunctie exact oplossen
Sinusfunctie exact oplossen
Sinusregel toegepast op een lantaarnpaal
Sinusvergelijking
Snijpunt 2 functies met wortels
Snijpunten
Snijpunten berekenen
Snijpunten met de x-as en de y-as
Somformule bepaalde meetkundige rij
Sommatie als integraal
Standaardafwijking berekenen
Standaarddeviatie bereken met de casio CFX-9850GC
Stelling van Ceva
Stelling van pascal, met plaatje
Stelsel recursie vergelijkingen directe formule
Stelsel vergelijkingen
Stemmen in de ledenvergadering
Stijging van de functie
Straal spiraal als lengte gegeven is
Taartdozen en kans
Tafeltennis
Tegenwind in een parametervoorstelling van een afgeschoten kogel
Tekenen in het complexe vlak
Telproblemen
Terugleggen
Terugleggen en zonder terugleggen
Tetraeder
Toetsopgave met herleiden
Twee gelijke functies
Twee soorten knikkers
Uitwerkingen breuksplitsen
Vectoren en bissectices
Veralgemenisering cosinusregel
Vergelijking
Vergelijking met 2 onbekenden
Vergelijking met een macht oplossen
Vergelijking met x
Verhouding tussen 2 verschillende cilinders
Verschillende functies invoeren
Versnelling
Vertaling friendly numbers
Verticale asymptoot
Verwachtingswaarde
Verwachtingswaarde
Viercijferig getal
Volume lichaam om y-as berekenen met casio
Voor welke a heb je 2 oplossingen?
Voronoi
Voronoi-diagram
Vraagje over goniometrische functie
Waar of niet waar?
Wat is een indexcijfer?
Wat is een staartdeling?
Wat is in de file de beste snelheid
Wat is logaritme tot de macht 2
Welke manier gebruiken bij kansrekenen?
Wetenschappelijke notatie
Window GR
Winskans loterij tweede keer
Wortels van breuken in standaardvorm
X-as en Y-as opeens verdwenen
X-as en y-as verdwenen, ook bij goede windowsinstellingen
Zijde uitrekenen met sinus

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3