De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Statistiek

2015

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1729
Afgekapte normale verdeling: hoe verwachtingswaarde bepalen
Bereken betrouwbaarheidsinterval
Bereken de variantie
Bereken het gemiddelde en de standaardeviatie
Berekenen van de variantie
Betrouwbaarheid en representativiteit van een onderzoek
Binomiale verdeling
Centrum en spreiding
Centrum en spreiding
Centrum en spreiding
Centrum en spreiding
Combinaties
Combinaties
De kans om 18 keer kop te gooien
De kansdichtheid van de standaard driehoeksverdeling
De mediaan berekenen
De rangcorrelatiecoŽfficiŽnt van Spearman
De standaaarddeviatie berekenen
Een extreme waarde
Een voorbeeld
Examenscores
Exponentiele verdeling
Gemiddelde en standaardafwijking
Gemiddelde en standaardafwijking
Hoe groot is de correlatie?
Hoe kan ik berekenen hoe groot mijn steekproef moet zijn?
Hypothesetoetsen
Invullen kruistabel
Kansen
Kansen en steekproeven
Kansverdelingen
Kansverdelingen
Mediaan
Mediaan
Meetniveaus
Miss Beauty
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling
Oefeningen 1
Poisson-verdeling
Re: Bereken het gemiddelde en de standaardeviatie
Re: Centrum en spreiding
Re: De kans om 18 keer kop te gooien
Re: Examenscores
Re: Gemiddelde en standaardafwijking
Re: Invullen kruistabel
Re: Kan ik in Excel een grafiek maken met waarschijnlijkheidspapier?
Re: Kansen
Re: Normale verdeling
Re: Normale verdeling
Re: Poisson-verdeling
Re: Re: Centrum en spreiding
Re: Re: Invullen kruistabel
Re: Re: Normale verdeling
Re: Re: Re: Invullen kruistabel
Re: Re: Re: Re: Invullen kruistabel
Re: Re: Re: Re: Re: Invullen kruistabel
Re: Slaap
Re: Standaarddeviatie
Re: Statistiek en kansrekenen
Re: Steekproef en significantie
Re: Steekproeven
Re: Waar komt de factor 1,5 vandaan?
Re: Wegingsfactoren bij steekproefonderzoek
Significante verschillen tussen 2 groepen
Slaap
Software voor beschrijvende statistiek
Standaarddeviatie
Standaarddeviatie
Standaarddeviatie
Standaarddeviatie
Standaarddeviatie
Standaarddeviatie
Statistiek en kansrekenen
Statistiek en kansrekenen
Statistiek en kansrekenen
Statistiek en kansrekenen
Statistiek en kansrekenen
Statistiek en kansrekenen
Statistiek en kansrekenen
Statistiek en kansrekenen
Statistiek en kansrekenen
Statistiek en kansrekenen
Statistiek en kansrekenen
Statistiek en kansrekenen
Statistiek en kansrekenen
Statistiek en kansrekenen
Statistiek en kansrekenen
Statistiek en kansrekenen
Statistiek en kansrekenen: sum of squares
Steekproef bij een referendum
Steekproef en significantie
Steekproeven
Steekproeven
Tellen
Tellen
Tellen
Verschiltoets voor nominale gegevens?
Waar komt de factor 1,5 vandaan?
Waar zit de fout in deze klassieke verkeerde interpretatie van foutenmarges?
Wat is het populatiegemiddelde?
Wegingsfactoren bij steekproefonderzoek
Wie kan de gevraagde tabellen bedenken?
Z scores
Zesendertig keer met een munt gooien

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Statistiek'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3