De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Statistiek

2021

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(On)afhankelijkheid
99 procent betrouwbare uitspraak
Afronding van het gemiddelde
Betrouwbaarheidsinterval bepalen van 2 fracties
Betrouwbaarheidsintervallen
Boxplot naar getallen
Chi-kwadraat toets (Goodness of Fit)
Chi-kwadraattoets voldoet niet
CorrelatiecoŽfficiŽnt
Cummulatieve frequentie
De Gini-index bij beslisbomen
De standaarddeviatie berekenen
De t -toets
Een reiziger reist van A naar B
Geschatte regressierecht
Het rekenkundige gemiddelde
Hoe moet ik de coronastatistieken lezen
Kritieke waarde berekenen met de TI-84Plus CE-T
Lampen
Maximale betrouwbaarheid
Meetniveau kans
Meetniveaus
Nauwkeurig betrouwbaarheidsinterval
Normale verdeling
Omgaan met missende items in vragenlijston
Onderzoek winterweer
PH
Pot
P-waarde berekenen
P-waarde met proporties
Re: 99 procent betrouwbare uitspraak
Re: Absolute en relatieve toename
Re: Betrouwbaarheidsintervallen
Re: Bij de standaarddeviatie delen door n-1?
Re: Boxplot naar getallen
Re: Geschatte regressierecht
Re: Kritieke waarde berekenen met de TI-84Plus CE-T
Re: Re: 99 procent betrouwbare uitspraak
Re: Re: Betrouwbaarheidsintervallen
Re: Re: Re: Betrouwbaarheidsintervallen
Re: Regressielijn naar functievoorschirft
Regressielijn naar functievoorschirft
Significantie
Statistiek en kansrekenen
Statistische test om verschil aan te tonen
Steekproef verhouding
Steelbladdiagram maken
Stochast rekenregels
Tomaten
Variantie
Verdelingen, centrummaten en spreiding
Verwerpingsgebied
Voorspelmodel
Wanneer gaat het om populatie en wanneer om steekproef?
Waterverlies bij producten
Welke toetsing moet ik gebruiken?

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Statistiek'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3