De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Statistiek

2003

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Wat is een boxplot?
Activiteiten
Afronden bij eindcijfer 5
Aftrekken en standaarddeviatie
Alpha en beta
Bepalen van aantal items/elementen binnen een variabele
Beschrijvende en inferentiŽle statistiek
Beschrijvende statistiek
Beschrijvende statistiek
Betrouwbaarheden doorberekenen
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid bij overslaan van vragen in enquete
Betrouwbaarheid Enquete (kleine populatie)
Betrouwbaarheid percentages
Betrouwbaarheidsinterval
Betrouwbaarheidsinterval
Bevolkingsgroei enz.
Bewijzen eigenschappen kromme van Gauss
Bivariate normaalverdeling/SPSS/dringend hulp gevraagd
Boxplot
Boxplot
Boxplot en whisker
Casino met standaardafwijking
Centrummaat voor het toetsen van een hypothese
Centrummaten
chi-kwadraat
Chi-kwadraat en kritische waarde
Chi-kwadraat toets
Chi-kwadraat verdeling
Chi-kwadraattoets
Combinatie zonder herhaling
Compound poisson
Computersimulatie
Continue stochast en Poisson proces
Controle-groep
Convolutie
Correctie t-verdeling
Correlate, Pearson en Spearman
Correlatie
Correlatie
Correlatie en regressie
Correlatie- en regressie-analyse (vervolg)
Correlatie op de beurs
Correlatie/regressie-analyse/ toets van Kolmogorov-Smirnov/SPSS
Correlatiecoefficient
Correlatiematen
De gemiddelde deviatie
De geschiedenis van statistiek en kansrekenen
De mediaan en de TI83
Definitie van variantie en covariantie
Detectiekans
Discrete stochast
Dobbelspel
Drie formules voor de standaaddeviatie
Eerste en derde kwartiel
Eerste kwartiel
Eerste kwartiel
Effectieve promo
Enquete, analyse van de data
Erlang-2 verdeling
Factor analyse
Frequentiepolygoon
Frequentiepolygoon, histogram en ogief op Ti83
Frequentieverdeling
Frequentieverdeling en gemiddelde
Gammaverdeling
Gemiddelde
Gemiddelde of sd vastzetten
Gemiddelde schoenmaat
Grafisch de modus bepalen
Harmonisch gemiddelde
Harmonisch gemiddelde, weer wat anders
Het gewicht van een pakje boter
Het schattingsinterval
Histogram
Hoe bepaal je de mediaan in een steel-blad diagram?
Hoe bereken ik de standaarddeviatie met deze cijfers?
Hoe bereken je het IQ van een volwassene?
Hoe bereken je Laspeyres?
Hoe kan ik bij een gegeven respons een conclusie trekken over de betrouwbaarheid
Hoe schat ik een klassenmidden?
Hoeveel gegevens van de variabelen bij correlatie en regressie?
Hypothese toetsen
Inspanningswaarde
Interpretatie van statistische toetsen
Karakteristieke functie
Klassen indeling
Kleinste kwadraten
Koffievulmachine
Kwantitatief en kwalitatief
Kwartielafstand
Kwartielafstand
Laspeyres
Likertschaal en Multiple regression analysis(MRA)
Lorenzkromme
Mag ik een gauss-kromme gebruiken?
Mahalanobis-afstand
Mann Whitney test of Kolmogorov toets
Maximale aannemelijkheidschatter
Meetfouten
Meetniveau variabelen
Niet lineaire regressie
Niet-significante constante in regressievergelijking
Nomogrammen
Normale verdeling en binomiale verdeling
Numeriek oplossen kleinste kwadraten
Onderdelen en veiligheid
One sample T-test
Onnauwkeurige grafieken
Output regressie-analyse Excel
Percentiel, normale verdeling en steekproeven
Percentielscore
Poisson verdeling
Poisson verdeling
Poisson-incidentenstroom
Poissonverdeling en significante verschillen
Poweranalyse
Praktische opdracht wiskunde
Probleem met nauwkeurigheid bepalen
Qq-plot
Rangcorrelatie
Re: Betrouwbaarheid Enquete (kleine populatie)
Re: Betrouwbaarheid percentages
Re: Betrouwbaarheidsinterval
Re: Cumulatieve binomiale verdeling
Re: Dobbelspel
Re: Eerste kwartiel
Re: Enquete, analyse van de data
Re: Frequentietabel
Re: Gebruik ti-83 bij standaardafwijking
Re: Inspanningswaarde
Re: kansberekening
Re: Nomogrammen
Re: Poisson verdeling
Re: Poissonverdeling en significante verschillen
Re: Power en steekproefgrootte bij gezin en kinderen
Re: Rangcorrelatie
Re: Re: Betrouwbaarheid percentages
Re: Re: Betrouwbaarheid percentages
Re: Re: Poissonverdeling en significante verschillen
Re: Re: Scheefheid en kurtosis
Re: Re: Significantie berekenen over responsepercentages
Re: Re: significantie niveau
Re: Re: Statistiek chi-squared test
Re: Re: Welke verdeling?
Re: Schatting
Re: Significantie berekenen over responsepercentages
Re: significantie niveau
Re: Sommatieteken
Re: Standaard fout
Re: Statistiek chi-squared test
Re: Statistisch onderbouwen onderzoek
Re: steekproefomvang
Re: Test op a-selectiviteit
Re: Veiligheidsvoorraad en normaalverdeling
Re: Welke verdeling?
Regressielijnen
Regressievergelijkingen
Relatieve cumulatieve frequentie met de TI83
Representativiteit
Routes in een rooster
Schatten
Schatting
Scheefheid
Scheefheid
Scheefheid bij normaal verdeelde grootheid
Significante cijfers
Significantie
Significantie
Significantie berekenen over responsepercentages
Significantie niveau
Significantie, hoe moet je dit uitrekenen?
Significantieniveau
Sommatieteken
Soorten variabelen en schalen
Staafdiagram
Standaard Afwijking
Standaard fout
Standaard normaalverdeling
Standaardafwijking
Standaardafwijking bepalen
Standaarddeviatie
Standaarddeviatie
Standaardfout
Standaardfout
Standaardfout
Standaardnormale verdeling op de TI-83
Statistiek
Statistiek chi-squared test
Statistiek, probleem met halfopen interval in te voeren.
Statistieken met dobbelstenen
Statistisch onafhankelijke gebeurtenissen
Statistisch onderbouwen onderzoek
Statistische significantie groei
Statistische toets handmatig uitvoeren
Statistische toets mbv excel
Steelbladdiagram
Steelbladdiagram
Steelbladdiagram
Terugrekenen bij normale verdeling op de TI-83
Test op a-selectiviteit
Toepassing op de normale verdelingswet
Variabelen bepalen a.d.h.v likert scale
Variantie
Veiligheidsvoorraad en normaalverdeling
Verband tussen kans en statistiek
Verdeling van druppels in een neerslag
Vergelijken van gemiddelden
Verkiezingen en peilingen
Vermenigvuldigen/delen van gemiddeldes met standaarddeviatie
Verschillen tussen 2 populaties?
Verwachtingswaarde, absolute waarde
Voorspelling toekomstige omzet
Vrijheidsgraden
Waarvoor is statistiek nodig?
Wat is beschrijvende statistiek?
Wat is de formule van de punt - biseriele correlatiecoeficient?
Wat is de juiste omschrijving voor 'klasse'?
Wat is de standaarddeviatie?
Wat is een kansruimte?
Wat is het verschil tussen correlatie en associatie?
Wederom...regressie-analyse
Weegschaalinstelling
Wel of niet een normale verdeling?
Welke test als je teveel knopen voor Kruskal-Wallis hebt?
Welke toets kan ik gebruiken?
Welke verdeling?
Wie is relatief het langst?
Wie publiceren er statistieken?
Wiskunde Po
Zes soorten video`s
Zuivere schatter

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Statistiek'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3