De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Statistiek

2017

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Betrouwbaarheid
Chi-kwadraat
Conditionele verdelingen
CorrelatiecoŽfficiŽnt
Correlatiecoefficient x x
De cumulatieve relatieve frequentie
De rangcorrelatiecoŽfficiŽnt van Spearman
Enkelvoudige lineaire regressie
Expected count
F-verdeling
Gemiddelden
Homoscedasticiteit
Kans berekenen
Kans op een defect broodrooster
Kans op neerstorten vliegtuig
Kansberekening
Kansen
Kansrekenen
Kansrekenen
Kansrekenen bij een wedstrijd
Lengte van Belgische mannen en vrouwen
Likertschaal omrekenen
Lineaire regressie
Markov-ongelijkheid
Maximale Likelihood Schatter
Mediatie-analyse
Moderatie-effect
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling: rekenen met de normale verdeling
Nut van Gauss-curve
Poisson-verdeling
Populatieonderzoek
P-waarde binomiale verdeling
Re: Bij de standaarddeviatie delen door n-1?
Re: Homoscedasticiteit
Re: Kansberekening
Re: Kansrekenen
Re: Morse vraagstuk
Re: Normale verdeling
Re: Re: Bij de standaarddeviatie delen door n-1?
Re: Re: Representatieve bemonstering voetbalvelden
Re: Re: Standaard deviatie uit covariantiematrix
Re: Re: Suikervraagstuk
Re: Representatieve bemonstering voetbalvelden
Re: Significant verschil tussen twee groepen
Re: Standaard deviatie uit covariantiematrix
Re: Stemmen in de VS
Re: Suikervraagstuk
Regressieanalyse
Representatieve bemonstering voetbalvelden
ShapiroĖWilk toets
Significant verschil tussen twee groepen
Significantietoetsen
SPSS analyse scriptie
Standaard deviatie uit covariantiematrix
Standaarddeviatie
Standaardfout
Standdaarddeviatie 5 punts Likert schaal
Stemmen in de VS
Suikervraagstuk
Tellen met een Venn-diagram
Variantie gamma-verdeling benaderend normaal verdeeld
Vermenigvuldigen met correlatiecoŽfficiŽnten
Verwachtingswaarde
Voorwaardelijke kansen
Waarom is de trendlijn in Excel anders dan de eigen berekening?
Waarom zijn residuen bij bivariate regressie symmetrisch?

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Statistiek'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3