De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Statistiek

2002

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Bij de standaarddeviatie delen door n-1?
Wat is een regressievergelijking?
Wat is een spreidingsmaat?
Best passend vlak
Betekenis standaardafwijking
Betekenis van de letter e op verpakkingen
Betekenis van enkele termen
Betrouwbaarheid enquete
Bevolkingsgroei
Bevolkingsgroei
Binomiaal en benadering met de normaal verdeling
Boxplot en kwartielen
Boxplot en standaarddeviatie
Centrumaten
Centrummaten en standaardafwijking
Chi-kwadraat en eenzijdig toetsen
Combineren van frequentie- en somfrequentiepolygoon
Correlatie- en regressieanalyse
Correlatie test en examen
Correlatie test en examen
De wet van de grote aantallen
De wet van de grote aantallen en de centrale limiet stelling
Een boxplot tekenen
Extrapoleren
Frequentiepolygoon
Frequentietabel
Gemiddelde afwijking
Gompertz
Grafiek van een Gauss-curve
Groei wereldbevolking
Histogram en normaalverdeling
Indexcijfers
Kanssimulatie en vertraging
Kleinste kwadraten methode
Kleinste kwadraten methode
Kleinste kwadraten methode
Kleinste kwadraten methode
Koffieautomaat
Kranten
Kruskall-Wallis toets
Lezerswedstrijd
Lichaamslengte vroeger en nu
Mediaan, modus en gemiddelde
Multiple Regressie
Niet-parametrische toesten
Normaal verdeling, standaard deviatie en gemiddelde
Onbetrouwbaarheid
Onbetrouwbaarheid
Oppervlakte diagrammen
PO Wiskunde
Quantile Plots
Regressie
Regressie met een cirkel
Regressie-analyse oefeningen en resultaat
Regressievergelijking
Regressievergelijking
ROC-curve in SPSS
Scheefheid
SPSS
Stambladdiagram
Standaard normale verdeling
Standaardafwijking
Standaardafwijking
Standaarddeviatie
Stapeldiagram, cirkeldiagram en beelddiagram
Statistisch onderzoek
Statistisch onderzoek naar roken
Steekproef berekenen
Stochast
Toetsen van hypothesen
t-test en student-test
Uitleg over Tchebycheff en de mediaan berekenen?
Van waargenomen naar theoretisch
Variantie en standaardafwijking
Verhoudingen en centrummaten
Verwachtingswaarde
Verwachtingswaarde en standaard deviatie
Voorbeelden van beschrijvende statistiek
Waarschijnlijkheidspapier en inchpapier
Wanneer moet je de wortel-n-wet gebruiken?
Wat is een klassenindeling?
Wet van Benford

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Statistiek'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3