De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

F.A.Q.'s

 1. Afbeeldingsmatrices
 2. Afleiden van de somregel van sinus
 3. Afleiden van reeks voor cosinus uit die van sinus
 4. Auto`s in Europa
 5. Babylonische wiskunde
 6. Bepaal waar de raaklijn horizontaal is
 7. Beperkende voorwaarden opstellen
 8. Berekenen van controlecijfers
 9. Bewijs voor de abc-formule?
 10. Bewijs voor de formule van Pick
 11. Bewijs voor pi is irrationaal
 12. Bewijzen die niet kunnen kloppen
 13. Bewijzen voor de stelling van Pythagoras
 14. Bij de standaarddeviatie delen door n-1?
 15. Bijzondere getallen in de driehoek van Pascal
 16. Bijzonderheden van parabolen en hyperbolen
 17. Binaire getallen delen
 18. Binomium van Newton en de driehoek van Pascal
 19. BiografieŽn van beroemde wiskundigen
 20. Bisectiemethode
 21. Bolstapeling en tetraeder
 22. Boom van Pythagoras
 23. Braille tekens voor wiskunde
 24. Braille: kans op herkenning bij beschadiging
 25. Brandpunt en richtlijn van een parabool
 26. Breuken en periodiciteit
 27. Chevalier De Mťre
 28. Chi-Kwadraattoets op een verband tussen twee kenmerken (afhankelijkheid)
 29. Classificeren van derde- en vierdegraads functies
 30. Convergentie
 31. Cosinusregel en sinusregel
 32. De afgeleide van ln(x)
 33. De coŲrdinaten van de top berekenen
 34. De drie situaties bij het oplossen van vergelijkingen
 35. De driehoek van Pascal
 36. De driehoek van Pascal en het binomium van Newton
 37. De geschiedenis van de matrixrekening
 38. De geschiedenis van de stelling van Pythagoras
 39. De geschiedenis van de tovervierkant
 40. De groothandel in bankstellen
 41. De gulden snede en de zonnebloem
 42. De heren Boole, De Morgan en Venn
 43. De kettingregel
 44. De kortste route op een bol
 45. De laatste stelling van Fermat
 46. De oppervlakte en inhoud van een tetraŽder
 47. De regel van L`Hopital
 48. De regula falsi methode
 49. De standaardafwijking berekenen bij de normaal verdeling met je GR
 50. De standaardafwijking berekenen met de rekenmachine
 51. De telduivel
 52. Deelbaarheid
 53. Definities vierhoeken
 54. Delen door nul
 55. Delen van complexe getallen
 56. Doorsnedes construeren
 57. Dualiteit platonische lichamen
 58. Eb en vloed
 59. Een eenvoudige vergelijking oplossen
 60. Een familie van functies
 61. Een goniometrische vergelijking oplossen
 62. Een groot tovervierkant
 63. Een groter tovervierkant dan 32x32 op een a4tje?
 64. Een muntstuk heeft geen geheugen
 65. Een praktische opdracht over bruggen en bogen
 66. Eigenschappen van de driehoek van Pascal
 67. Eigenschappen van vierhoeken
 68. Er zijn oneindig veel priemgetallen
 69. Escher en de wiskunde
 70. Exacte waarden sinus, cosinus en tangens
 71. Fechner, de gulden snede en de kritiek
 72. Fibonacci en de driehoek van Pascal
 73. Formule eindkapitaal bij vaste inleg tegen een vast percentage
 74. Formule opstellen lineair verband
 75. Formule van Cardano
 76. Formule van Euler
 77. Formule van Euler
 78. Formule voor samengestelde interest
 79. Formule zonder haakjes schrijven
 80. Formules voor de oppervlakte van lichamen
 81. Formules voor oppervlakte en inhoud
 82. Formules voor piramidegetallen in de driehoek van Pascal
 83. Functies en functieonderzoek
 84. Geldt de formule van Euler voor alle ruimtelijke figuren?
 85. Geschiedenis formule van Cardano
 86. Geschiedenis van de algebra
 87. Geschiedenis van de goniometrie
 88. Geschiedenis van de kansrekening
 89. Geschiedenis van grafieken tekenen
 90. Geschiedenis van het zestigtallig stelsel
 91. Geschikt assenstelsel?
 92. Gooien met twee dobbelstenen
 93. Grafieken plotten
 94. Grafieken tekenen
 95. Gulden driehoeken in een vijfhoek
 96. Gulden snede en platonische lichamen
 97. Gulden snede, gouden rechthoek in moderne architectuur
 98. Het chromatisch getal van een graaf
 99. Het drie deuren probleem
 100. Het oplossen van een derdegraadsvergelijking
 101. Het probleem van Koningsbergen
 102. Hoe begin ik aan een bewijs (in de vlakke meetkunde)?
 103. Hoe bepaal je de vergelijking van een schuine asymptoot?
 104. Hoe bereken ik de annuiteiten?
 105. Hoe bereken je de determinant van een matrix?
 106. Hoe bereken je de kansen bij de Lotto?
 107. Hoe bereken je steekproefgrootte (vooraf) en de (on)nauwkeurigheid (achteraf)?
 108. Hoe berekent een rekenmachine de sinus, cosinus en tangens?
 109. Hoe bewijs je dat de afgeleide van ex ook ex is?
 110. Hoe bewijs je deze formule voor de oppervlakte van een driehoek?
 111. Hoe ga ik na of een punt P binnen of buiten de cirkel ligt?
 112. Hoe groot moet een steekproef zijn?
 113. Hoe herken je een lineair verband?
 114. Hoe is ons getallenstelsel ontstaan?
 115. Hoe kan je de inhoud van de platonische lichamen berekenen?
 116. Hoe kan je verschillende maten omrekenen?
 117. Hoe kun je de coŲrdinaten van de top van een parabool aflezen?
 118. Hoe kun je de formule van een parabool vinden?
 119. Hoe maak je een decimaal getal een breuk?
 120. Hoe maak je een even tovervierkant?
 121. Hoe maken ze van een functie een fractal?
 122. Hoe moet je hier breuksplitsen?
 123. Hoe reken je kansen met complementregel?
 124. Hoe rekent een rekenmachine?
 125. Hoe trek je de wortel uit een complex getal?
 126. Hoe vind je de formule van de raaklijn?
 127. Hoe vind je de vergelijking van de raaklijn?
 128. Hoe werkt stap 4 RSA sleutels maken
 129. Hoeveel pincodes zijn er mogelijk?
 130. Hoeveel tekens zijn er mogelijk in braille?
 131. Ik zoek een onderwerp voor mijn werkstuk
 132. Ik zoek plaatjes van tovervierkanten en magische vierkanten
 133. Integraal met een wortel in het noemer
 134. Integreren van oneven machten van sin of cos
 135. Intervalmiddens
 136. Inverse modulo berekenen
 137. Is er ook zo`n site voor natuurkunde en scheikunde?
 138. Isowinstlijnen
 139. Jaartoename motorvoertuigen 1998-2004
 140. Kansberekening bij het weerbericht
 141. Keerpunten berekenen
 142. KŲnigsberger bruggenprobleem
 143. Kwadratische vergelijkingen oplossen
 144. Limiet uitrekenen
 145. Linkkabel voor TI en PC
 146. Logaritmische schaalverdeling
 147. Logaritmische schalen en rechte lijnen
 148. Maak een schets en geef alle bijzonderheden
 149. Matrices, toepassingen en geschiedenis
 150. Meneer van Dale wacht op antwoord
 151. Mijn grafische rekenmachine geeft de verkeerde sinus en zo
 152. Minimale afschrijvingskosten
 153. Minimale oppervlakte bij gegeven inhoud
 154. Namen voor grote getallen
 155. Numeriek afleiden
 156. Numeriek differentiŽren
 157. Numeriek oplossen van vergelijkingen
 158. Oefening ingangsexamen
 159. Online controleren differentieren
 160. Online controleren differentieren en primitiveren
 161. Online controleren primitiveren
 162. Online een vergelijking oplossen
 163. Online stap voor stap differentieren
 164. Onmogelijke figuren indelen op kenmerken
 165. Ontbinden in factoren
 166. Ontwikkeling van talstelsels
 167. Oppervlakte en inhoud berekenen van een octšeder
 168. Oppervlakte en inhoud vergelijken
 169. Oppervlakte en omtrek cirkel
 170. Oppervlakte regelmatige n-hoek
 171. Oppervlakte van prisma, piramide en kegel
 172. Optellen en aftrekken van negatieve getallen
 173. Overzicht van getallenverzamelingen
 174. Overzicht van verschillende soorten bewijzen
 175. Platonisch lichaam en kunst
 176. Praktische opdracht over grafische verwerking
 177. Praktische toepassing fractals
 178. Primitieve van een wortelfunctie - wat betekent argsh?
 179. Puntsymmetrie
 180. PythagoreÔsche Tripels
 181. Radialen en graden, minuten en seconden
 182. Re: Newton Raphson methode
 183. Recursieve en directe formules
 184. Reeksen voor de benadering van pi
 185. Regelmaat en patronen bij decimale breuken
 186. Rekenen met complexe getallen
 187. Rekenen met sinus, cosinus en tangens
 188. Rekenregels machten en logaritmen
 189. RichtingscoŽfficiŽnt en goniometrie
 190. Rijen, rente en annuÔteiten
 191. Sinusregel klopt niet
 192. Snijpunten bepalen van ax = xa
 193. Snijpunten met de assen
 194. Software tekenen
 195. Soort kegelsnede bepalen uit vergelijking
 196. Soorten groei
 197. Steekproefomvang (verschil bij gemiddelden en fracties)
 198. Steekproevenverdeling van een populatiegemiddelde
 199. Stelling van Euler
 200. Straal ingeschreven cirkel dodecaŽder/icosaŽder of de hoek
 201. Tekenen van complexe functies
 202. Toepassingen van differentiaal vergelijking
 203. Tovervierkanten maken
 204. Tussen elk willekeurig getal en het dubbele is altijd minstens ťťn priemgetal
 205. Uitkomsten controlen met de negenproef
 206. Uitleg van de formule van RSA
 207. Uitslag afgeknotte kegel
 208. Verband tussen lengte van de ribbe en de straal van de bol
 209. Vercijferen met behulp van priemgetallen: RSA
 210. Vereenvoudigen van wortels
 211. Vergelijking van een cirkel
 212. Vergelijking van een cirkel (2)
 213. Verschillende soorten magische vierkanten
 214. Verschillende soorten symmetrie, veelhoeken en Escher
 215. Verschillende toepassingen van complexe getallen
 216. Vier transformaties: verschuiving, spiegeling, rotatie en glijspiegeling
 217. Voordelen en nadelen regula falsi en Newton-Raphson
 218. Waar en wanneer zijn de decimale getallen ontstaan?
 219. Waar kan ik allerlei rijen vinden?
 220. Waar komen de namen voor platonische lichamen vandaan?
 221. Waar komt het woord algebra vandaan?
 222. Waar staan de letters RSA voor?
 223. Waar vind ik geschikte oefeningen voor meetkundige constructies?
 224. Waar vind ik verschillende integratiemethoden met voorbeelden?
 225. Waarom is het niet overal op dezelfde tijd eb en vloed?
 226. Waarom is min keer min plus?
 227. Waarom is wiskunde zo belangrijk?
 228. Waarom rekenen wij in meters en wanneer is dat begonnen?
 229. Waarom spreekt men over de gulden snede?
 230. Waarom zijn er 5 en niet meer of minder platonische lichamen?
 231. Waarvoor gebruiken we kwadratische vergelijkingen?
 232. Wanneer gebruik je permutaties, combinaties of variaties?
 233. Wat bedoelen ze met `los exact op` of `benader...`?
 234. Wat betekent orde van zijde en orde van hoekpunt?
 235. Wat is algebra?
 236. Wat is breuksplitsen?
 237. Wat is correlatie en wat is regressie?
 238. Wat is de formule van de ellips?
 239. Wat is de formule voor de omtrek van een ellips?
 240. Wat is de gulden snede?
 241. Wat is de natuurlijke logaritme?
 242. Wat is de sinusfunctie?
 243. Wat is de stelling van Pythagoras?
 244. Wat is een boxplot?
 245. Wat is een complex getal?
 246. Wat is een gebroken dimensie?
 247. Wat is een parallellepipedum?
 248. Wat is een platonisch lichaam?
 249. Wat is een radiaal?
 250. Wat is een regressievergelijking?
 251. Wat is een representatieve steekproef?
 252. Wat is een spreidingsmaat?
 253. Wat is een tovervierkant?
 254. Wat is een vector?
 255. Wat is een veld, een vectorruimte en een commutatieve groep?
 256. Wat is een vlakke graaf?
 257. Wat is een zestallig stelsel?
 258. Wat is faculteit?
 259. Wat is het grootste priemgetal ooit gevonden?
 260. Wat is het nut van een bewijs?
 261. Wat is het nut van logaritmen?
 262. Wat is het verband tussen Fibonacci en de Gulden Snede?
 263. Wat is het verband tussen pincodes en RSA-systemen?
 264. Wat is het verschil tussen al die grafische rekenmachines?
 265. Wat is het verschil tussen een getal en een cijfer?
 266. Wat is het verschil tussen regelmatige en halfregelmatige veelvlakken?
 267. Wat is het verschil tussen regelmatige en halfregelmatige veelvlakken?
 268. Wat is het vierkleurenprobleem?
 269. Wat is kwadraatafsplitsen?
 270. Wat is oneindig?
 271. Wat is pi?
 272. Wat is volledige inductie?
 273. Wat is wiskunde A en wiskunde B?
 274. Wat is wiskunde?
 275. Wat zijn asymptoten?
 276. Wat zijn binaire getallen en hoe kan je er mee rekenen?
 277. Wat zijn fractals?
 278. Wat zijn pi , e en phi?
 279. Wat zijn tekendriehoeken?
 280. Websites over differentiaalvergelijkingen
 281. Welke functie moet je nemen bij partieel integreren?
 282. Welke methode wordt toegepast bij het controleren van een ISBN-nummer?
 283. Welke methode wordt toegepast bij het controleren van een ISBN-nummer?
 284. Welke soorten getallenstelsels zijn er?
 285. Wie heeft het woord wiskunde bedacht?
 286. Wie trekt er aan het kortste eind?
 287. Wie was Fibonacci?
 288. Wie was Pythagoras?
 289. Wie zijn de bedenkers van complexe getallen?
 290. Wiskundige staatslieden
 291. Wortel 2 is irrationaal
 292. Wortel 3 is irrationaal
 293. Worteltrekken zonder rekenmachine
 294. Zijn de grafieken van deze poolvergelijkingen cirkels?
 295. Zijn er meer kunstwerken die een wiskundige ondertoon hebben?

klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  wie is wie? |  colofon

©2001-2017 WisFaq - versie IIb

eXTReMe Tracker