De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
bijles
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

F.A.Q.'s

 1. Afbeeldingsmatrices
 2. Afleiden van de somregel van sinus
 3. Afleiden van reeks voor cosinus uit die van sinus
 4. Auto`s in Europa
 5. Babylonische wiskunde
 6. Bepaal waar de raaklijn horizontaal is
 7. Beperkende voorwaarden opstellen
 8. Berekenen van controlecijfers
 9. Bewijs voor de abc-formule?
 10. Bewijs voor de formule van Pick
 11. Bewijzen die niet kunnen kloppen
 12. Bewijzen voor de stelling van Pythagoras
 13. Bij de standaarddeviatie delen door n-1?
 14. Bijzondere getallen in de driehoek van Pascal
 15. Binaire getallen delen
 16. Binomium van Newton en de driehoek van Pascal
 17. BiografieŽn van beroemde wiskundigen
 18. Bisectiemethode
 19. Bolstapeling en tetraeder
 20. Boom van Pythagoras
 21. Braille tekens voor wiskunde
 22. Braille: kans op herkenning bij beschadiging
 23. Brandpunt en richtlijn van een parabool
 24. Breuken en periodiciteit
 25. Chevalier De Mťre
 26. Chi-Kwadraattoets op een verband tussen twee kenmerken (afhankelijkheid)
 27. Classificeren van derde- en vierdegraads functies
 28. Convergentie
 29. Cosinusregel en sinusregel
 30. De coŲrdinaten van de top berekenen
 31. De drie situaties bij het oplossen van vergelijkingen
 32. De driehoek van Pascal
 33. De driehoek van Pascal en het binomium van Newton
 34. De geschiedenis van de matrixrekening
 35. De geschiedenis van de stelling van Pythagoras
 36. De geschiedenis van de tovervierkant
 37. De groothandel in bankstellen
 38. De gulden snede en de zonnebloem
 39. De heren Boole, De Morgan en Venn
 40. De kettingregel
 41. De kortste route op een bol
 42. De laatste stelling van Fermat
 43. De oppervlakte en inhoud van een tetraŽder
 44. De regel van L`Hopital
 45. De regula falsi methode
 46. De standaardafwijking berekenen bij de normaal verdeling met je GR
 47. De standaardafwijking berekenen met de rekenmachine
 48. De telduivel
 49. Deelbaarheid
 50. Definities vierhoeken
 51. Delen door nul
 52. Delen van complexe getallen
 53. Doorsnedes construeren
 54. Dualiteit platonische lichamen
 55. Eb en vloed
 56. Een eenvoudige vergelijking oplossen
 57. Een familie van functies
 58. Een goniometrische vergelijking oplossen
 59. Een groot tovervierkant
 60. Een groter tovervierkant dan 32x32 op een a4tje?
 61. Een muntstuk heeft geen geheugen
 62. Een praktische opdracht over bruggen en bogen
 63. Eigenschappen van de driehoek van Pascal
 64. Eigenschappen van vierhoeken
 65. Er zijn oneindig veel priemgetallen
 66. Escher en de wiskunde
 67. Fechner, de gulden snede en de kritiek
 68. Fibonacci en de driehoek van Pascal
 69. Formule eindkapitaal bij vaste inleg tegen een vast percentage
 70. Formule opstellen lineair verband
 71. Formule van Cardano
 72. Formule van Euler
 73. Formule van Euler
 74. Formule voor samengestelde interest
 75. Formule zonder haakjes schrijven
 76. Formules voor de oppervlakte van lichamen
 77. Formules voor oppervlakte en inhoud
 78. Formules voor piramidegetallen in de driehoek van Pascal
 79. Functies en functieonderzoek
 80. Geldt de formule van Euler voor alle ruimtelijke figuren?
 81. Geschiedenis formule van Cardano
 82. Geschiedenis van de algebra
 83. Geschiedenis van de goniometrie
 84. Geschiedenis van de kansrekening
 85. Geschiedenis van grafieken tekenen
 86. Geschiedenis van het zestigtallig stelsel
 87. Geschikt assenstelsel?
 88. Gooien met twee dobbelstenen
 89. Grafieken plotten
 90. Grafieken tekenen
 91. Gulden driehoeken in een vijfhoek
 92. Gulden snede en platonische lichamen
 93. Gulden snede, gouden rechthoek in moderne architectuur
 94. Het chromatisch getal van een graaf
 95. Het drie deuren probleem
 96. Het oplossen van een derdegraadsvergelijking
 97. Het probleem van Koningsbergen
 98. Hoe begin ik aan een bewijs (in de vlakke meetkunde)?
 99. Hoe bepaal je de vergelijking van een schuine asymptoot?
 100. Hoe bereken ik de annuiteiten?
 101. Hoe bereken je de determinant van een matrix?
 102. Hoe bereken je de kansen bij de Lotto?
 103. Hoe bereken je steekproefgrootte (vooraf) en de (on)nauwkeurigheid (achteraf)?
 104. Hoe berekent een rekenmachine de sinus, cosinus en tangens?
 105. Hoe bewijs je dat de afgeleide van ex ook ex is?
 106. Hoe ga ik na of een punt P binnen of buiten de cirkel ligt?
 107. Hoe groot moet een steekproef zijn?
 108. Hoe herken je een lineair verband?
 109. Hoe is ons getallenstelsel ontstaan?
 110. Hoe kan je de inhoud van de platonische lichamen berekenen?
 111. Hoe kan je verschillende maten omrekenen?
 112. Hoe kun je de coŲrdinaten van de top van een parabool aflezen?
 113. Hoe kun je de formule van een parabool vinden?
 114. Hoe maak je een decimaal getal een breuk?
 115. Hoe maak je een even tovervierkant?
 116. Hoe maken ze van een functie een fractal?
 117. Hoe moet je hier breuksplitsen?
 118. Hoe reken je kansen met complementregel?
 119. Hoe rekent een rekenmachine?
 120. Hoe trek je de wortel uit een complex getal?
 121. Hoe vind je de formule van de raaklijn?
 122. Hoe vind je de vergelijking van de raaklijn?
 123. Hoe werkt stap 4 RSA sleutels maken
 124. Hoeveel pincodes zijn er mogelijk?
 125. Hoeveel tekens zijn er mogelijk in braille?
 126. Ik zoek een onderwerp voor mijn werkstuk
 127. Ik zoek plaatjes van tovervierkanten en magische vierkanten
 128. Integraal met een wortel in het noemer
 129. Intervalmiddens
 130. Inverse modulo berekenen
 131. Is er ook zo`n site voor natuurkunde en scheikunde?
 132. Isowinstlijnen
 133. Jaartoename motorvoertuigen 1998-2004
 134. Kansberekening bij het weerbericht
 135. KŲnigsberger bruggenprobleem
 136. Limiet uitrekenen
 137. Linkkabel voor TI en PC
 138. Logaritmische schaalverdeling
 139. Logaritmische schalen en rechte lijnen
 140. Maak een schets en geef alle bijzonderheden
 141. Matrices, toepassingen en geschiedenis
 142. Meneer van Dale wacht op antwoord
 143. Mijn grafische rekenmachine geeft de verkeerde sinus en zo
 144. Minimale afschrijvingskosten
 145. Minimale oppervlakte bij gegeven inhoud
 146. Namen voor grote getallen
 147. Numeriek afleiden
 148. Numeriek differentiŽren
 149. Numeriek oplossen van vergelijkingen
 150. Oefening ingangsexamen
 151. Online controleren differentieren
 152. Online controleren differentieren en primitiveren
 153. Online controleren primitiveren
 154. Online een vergelijking oplossen
 155. Online stap voor stap differentieren
 156. Onmogelijke figuren indelen op kenmerken
 157. Ontbinden in factoren
 158. Ontwikkeling van talstelsels
 159. Oppervlakte en inhoud berekenen van een octšeder
 160. Oppervlakte en inhoud vergelijken
 161. Oppervlakte en omtrek cirkel
 162. Oppervlakte regelmatige n-hoek
 163. Oppervlakte van prisma, piramide en kegel
 164. Optellen en aftrekken van negatieve getallen
 165. Overzicht van getallenverzamelingen
 166. Overzicht van verschillende soorten bewijzen
 167. Pi is irrationaal
 168. Platonisch lichaam en kunst
 169. Praktische opdracht over grafische verwerking
 170. Praktische toepassing fractals
 171. Primitieve van een wortelfunctie - wat betekent argsh?
 172. PythagoreÔsche Tripels
 173. Radialen en graden, minuten en seconden
 174. Re: Newton Raphson methode
 175. Recursieve en directe formules
 176. Reeksen voor de benadering van pi
 177. Regelmaat en patronen bij decimale breuken
 178. Rekenen met complexe getallen
 179. Rekenen met sinus, cosinus en tangens
 180. Rekenregels machten en logaritmen
 181. Rijen, rente en annuÔteiten
 182. Sinusregel klopt niet
 183. Snijpunten bepalen van ax = xa
 184. Software tekenen
 185. Soort kegelsnede bepalen uit vergelijking
 186. Soorten groei
 187. Steekproefomvang (verschil bij gemiddelden en fracties)
 188. Stelling van Euler
 189. Straal ingeschreven cirkel dodecaŽder/icosaŽder of de hoek
 190. Tekenen van complexe functies
 191. Toepassingen van differentiaal vergelijking
 192. Tovervierkanten maken
 193. Tussen elk willekeurig getal en het dubbele is altijd minstens ťťn priemgetal
 194. Uitkomsten controlen met de negenproef
 195. Uitleg van de formule van RSA
 196. Uitslag afgeknotte kegel
 197. Verband tussen lengte van de ribbe en de straal van de bol
 198. Vercijferen met behulp van priemgetallen: RSA
 199. Vereenvoudigen van wortels
 200. Vergelijking van een cirkel
 201. Vergelijking van een cirkel (2)
 202. Verschillende soorten magische vierkanten
 203. Verschillende soorten symmetrie, veelhoeken en Escher
 204. Verschillende toepassingen van complexe getallen
 205. Vier transformaties: verschuiving, spiegeling, rotatie en glijspiegeling
 206. Voordelen en nadelen regula falsi en Newton-Raphson
 207. Waar en wanneer zijn de decimale getallen ontstaan?
 208. Waar kan ik allerlei rijen vinden?
 209. Waar komen de namen voor platonische lichamen vandaan?
 210. Waar komt het woord algebra vandaan?
 211. Waar staan de letters RSA voor?
 212. Waar vind ik verschillende integratiemethoden met voorbeelden?
 213. Waarom is het niet overal op dezelfde tijd eb en vloed?
 214. Waarom is min keer min plus?
 215. Waarom is wiskunde zo belangrijk?
 216. Waarom rekenen wij in meters en wanneer is dat begonnen?
 217. Waarom spreekt men over de gulden snede?
 218. Waarom zijn er 5 en niet meer of minder platonische lichamen?
 219. Waarvoor gebruiken we kwadratische vergelijkingen?
 220. Wanneer gebruik je permutaties, combinaties of variaties?
 221. Wat bedoelen ze met `los exact op` of `benader...`?
 222. Wat betekent orde van zijde en orde van hoekpunt?
 223. Wat is algebra?
 224. Wat is breuksplitsen?
 225. Wat is correlatie en wat is regressie?
 226. Wat is de formule van de ellips?
 227. Wat is de formule voor de omtrek van een ellips?
 228. Wat is de gulden snede?
 229. Wat is de natuurlijke logaritme?
 230. Wat is de sinusfunctie?
 231. Wat is de stelling van Pythagoras?
 232. Wat is een boxplot?
 233. Wat is een complex getal?
 234. Wat is een gebroken dimensie?
 235. Wat is een parallellepipedum?
 236. Wat is een platonisch lichaam?
 237. Wat is een radiaal?
 238. Wat is een regressievergelijking?
 239. Wat is een representatieve steekproef?
 240. Wat is een spreidingsmaat?
 241. Wat is een tovervierkant?
 242. Wat is een vector?
 243. Wat is een veld, een vectorruimte en een commutatieve groep?
 244. Wat is een vlakke graaf?
 245. Wat is een zestallig stelsel?
 246. Wat is faculteit?
 247. Wat is het grootste priemgetal ooit gevonden?
 248. Wat is het nut van een bewijs?
 249. Wat is het nut van logaritmen?
 250. Wat is het verband tussen Fibonacci en de Gulden Snede?
 251. Wat is het verband tussen pincodes en RSA-systemen?
 252. Wat is het verschil tussen al die grafische rekenmachines?
 253. Wat is het verschil tussen een getal en een cijfer?
 254. Wat is het verschil tussen regelmatige en halfregelmatige veelvlakken?
 255. Wat is het verschil tussen regelmatige en halfregelmatige veelvlakken?
 256. Wat is het vierkleurenprobleem?
 257. Wat is kwadraatafsplitsen?
 258. Wat is oneindig?
 259. Wat is pi?
 260. Wat is volledige inductie?
 261. Wat is wiskunde A en wiskunde B?
 262. Wat is wiskunde?
 263. Wat zijn asymptoten?
 264. Wat zijn binaire getallen en hoe kan je er mee rekenen?
 265. Wat zijn fractals?
 266. Wat zijn pi , e en phi?
 267. Wat zijn tekendriehoeken?
 268. Websites over differentiaalvergelijkingen
 269. Welke functie moet je nemen bij partieel integreren?
 270. Welke methode wordt toegepast bij het controleren van een ISBN-nummer?
 271. Welke methode wordt toegepast bij het controleren van een ISBN-nummer?
 272. Welke soorten getallenstelsels zijn er?
 273. Wie heeft het woord wiskunde bedacht?
 274. Wie trekt er aan het kortste eind?
 275. Wie was Fibonacci?
 276. Wie was Pythagoras?
 277. Wie zijn de bedenkers van complexe getallen?
 278. Wiskundige staatslieden
 279. Wortel 2 is irrationaal
 280. Wortel 3 is irrationaal
 281. Worteltrekken zonder rekenmachine
 282. Zijn de grafieken van deze poolvergelijkingen cirkels?
 283. Zijn er meer kunstwerken die een wiskundige ondertoon hebben?

klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  wie is wie? |  colofon

©2001-2017 WisFaq - versie IIb

eXTReMe Tracker