De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

F.A.Q.'s

 1. Afbeeldingsmatrices
 2. Afleiden van de somregel van sinus
 3. Afleiden van reeks voor cosinus uit die van sinus
 4. Auto`s in Europa
 5. Babylonische wiskunde
 6. Bepaal waar de raaklijn horizontaal is
 7. Beperkende voorwaarden opstellen
 8. Berekenen van controlecijfers
 9. Bewijs voor de abc-formule?
 10. Bewijs voor de formule van Pick
 11. Bewijs voor pi is irrationaal
 12. Bewijzen die niet kunnen kloppen
 13. Bewijzen voor de stelling van Pythagoras
 14. Bij de standaarddeviatie delen door n-1?
 15. Bijzondere getallen in de driehoek van Pascal
 16. Bijzonderheden van parabolen en hyperbolen
 17. Binaire getallen delen
 18. Binomium van Newton en de driehoek van Pascal
 19. BiografieŽn van beroemde wiskundigen
 20. Bisectiemethode
 21. Bissectricestelling
 22. Bolstapeling en tetraeder
 23. Boom van Pythagoras
 24. Braille tekens voor wiskunde
 25. Braille: kans op herkenning bij beschadiging
 26. Brandpunt en richtlijn van een parabool
 27. Breuken en periodiciteit
 28. Chevalier De Mťre
 29. Chi-Kwadraattoets op een verband tussen twee kenmerken (afhankelijkheid)
 30. Classificeren van derde- en vierdegraads functies
 31. Computerprogramma voor wiskunde
 32. Convergentie
 33. Cosinusregel en sinusregel
 34. De afgeleide van ln(x)
 35. De coŲrdinaten van de top berekenen
 36. De drie situaties bij het oplossen van vergelijkingen
 37. De driehoek van Pascal
 38. De driehoek van Pascal en het binomium van Newton
 39. De geschiedenis van de matrixrekening
 40. De geschiedenis van de tovervierkant
 41. De groothandel in bankstellen
 42. De gulden snede en de zonnebloem
 43. De heren Boole, De Morgan en Venn
 44. De kettingregel
 45. De kortste route op een bol
 46. De laatste stelling van Fermat
 47. De oppervlakte en inhoud van een tetraŽder
 48. De regel van L`Hopital
 49. De regula falsi methode
 50. De standaardafwijking berekenen bij de normaal verdeling met je GR
 51. De standaardafwijking berekenen met de rekenmachine
 52. De telduivel
 53. Deelbaarheid
 54. Definities vierhoeken
 55. Delen door nul
 56. Delen van complexe getallen
 57. Doorsnedes construeren
 58. Drie huizen en drie leidingen
 59. Dualiteit platonische lichamen
 60. Eb en vloed
 61. Een eenvoudige vergelijking oplossen
 62. Een familie van functies
 63. Een goniometrische vergelijking oplossen
 64. Een groot tovervierkant
 65. Een groter tovervierkant dan 32x32 op een a4tje?
 66. Een muntstuk heeft geen geheugen
 67. Een praktische opdracht over bruggen en bogen
 68. Een vergelijking opstellen voor de raaklijn
 69. Eigenschappen van de driehoek van Pascal
 70. Eigenschappen van vierhoeken
 71. Er zijn oneindig veel priemgetallen
 72. Escher en de wiskunde
 73. Exacte waarden sinus, cosinus en tangens
 74. Factoren buiten haakjes brengen
 75. Faculteit, permutatie en combinatie
 76. Fechner, de gulden snede en de kritiek
 77. Fibonacci en de driehoek van Pascal
 78. Formule eindkapitaal bij vaste inleg tegen een vast percentage
 79. Formule opstellen lineair verband
 80. Formule van Cardano
 81. Formule van Euler
 82. Formule van Euler
 83. Formule voor samengestelde interest
 84. Formule zonder haakjes schrijven
 85. Formules voor de oppervlakte van lichamen
 86. Formules voor oppervlakte en inhoud
 87. Formules voor piramidegetallen in de driehoek van Pascal
 88. Functies en functieonderzoek
 89. Functies met een parameter
 90. Geldt de formule van Euler voor alle ruimtelijke figuren?
 91. Geschiedenis formule van Cardano
 92. Geschiedenis van de algebra
 93. Geschiedenis van de goniometrie
 94. Geschiedenis van de kansrekening
 95. Geschiedenis van grafieken tekenen
 96. Geschiedenis van het zestigtallig stelsel
 97. Geschikt assenstelsel?
 98. Gooien met twee dobbelstenen
 99. Grafen vergelijken aan de hand van de matrix
 100. Grafen, wandelingen, paden en cykels
 101. Grafieken plotten
 102. Grafieken tekenen
 103. Gulden driehoeken in een vijfhoek
 104. Gulden snede en platonische lichamen
 105. Gulden snede, gouden rechthoek in moderne architectuur
 106. Het bepalen van een afbeeldingsmatrix
 107. Het chromatisch getal van een graaf
 108. Het drie deuren probleem
 109. Het oplossen van een derdegraadsvergelijking
 110. Het probleem van Koningsbergen
 111. Hoe begin ik aan een bewijs (in de vlakke meetkunde)?
 112. Hoe bepaal je de vergelijking van een schuine asymptoot?
 113. Hoe bereken ik de annuiteiten?
 114. Hoe bereken je de determinant van een matrix?
 115. Hoe bereken je de kansen bij de Lotto?
 116. Hoe bereken je steekproefgrootte (vooraf) en de (on)nauwkeurigheid (achteraf)?
 117. Hoe berekent een rekenmachine de sinus, cosinus en tangens?
 118. Hoe bewijs je dat de afgeleide van ex ook ex is?
 119. Hoe bewijs je deze formule voor de oppervlakte van een driehoek?
 120. Hoe ga ik na of een punt P binnen of buiten de cirkel ligt?
 121. Hoe groot moet een steekproef zijn?
 122. Hoe herken je een lineair verband?
 123. Hoe is ons getallenstelsel ontstaan?
 124. Hoe kan je de inhoud van de platonische lichamen berekenen?
 125. Hoe kan je verschillende maten omrekenen?
 126. Hoe kun je de coŲrdinaten van de top van een parabool aflezen?
 127. Hoe kun je de formule van een parabool vinden?
 128. Hoe maak je een decimaal getal een breuk?
 129. Hoe maak je een even tovervierkant?
 130. Hoe maken ze van een functie een fractal?
 131. Hoe moet je hier breuksplitsen?
 132. Hoe reken je kansen met complementregel?
 133. Hoe rekent een rekenmachine?
 134. Hoe trek je de wortel uit een complex getal?
 135. Hoe vind je de formule van de raaklijn?
 136. Hoe vind je de vergelijking van de raaklijn?
 137. Hoe werkt stap 4 RSA sleutels maken
 138. Hoe ziet een kansverdelingstabel eruit?
 139. Hoeveel pincodes zijn er mogelijk?
 140. Hoeveel tekens zijn er mogelijk in braille?
 141. Ik zoek een onderwerp voor mijn werkstuk
 142. Ik zoek plaatjes van tovervierkanten en magische vierkanten
 143. Integraal met een wortel in het noemer
 144. Integreren van oneven machten van sin of cos
 145. Intervalmiddens
 146. Inverse modulo berekenen
 147. Is de steekproevenverdeling normaal verdeeld?
 148. Is er ook zo`n site voor natuurkunde en scheikunde?
 149. Isowinstlijnen
 150. Jaartoename motorvoertuigen 1998-2004
 151. Kansberekening bij het weerbericht
 152. Keerpunten berekenen
 153. KŲnigsberger bruggenprobleem
 154. Kwadratische vergelijkingen oplossen
 155. Limiet uitrekenen
 156. Limiet van breuk met wortelfunctie
 157. Limieten van vierkantswortels
 158. Logaritmische schaalverdeling
 159. Logaritmische schalen en rechte lijnen
 160. Maak een schets en geef alle bijzonderheden
 161. Matrices, toepassingen en geschiedenis
 162. Meneer van Dale wacht op antwoord
 163. Mijn grafische rekenmachine geeft de verkeerde sinus en zo
 164. Minimale afschrijvingskosten
 165. Minimale oppervlakte bij gegeven inhoud
 166. Namen voor grote getallen
 167. Numeriek afleiden
 168. Numeriek differentiŽren
 169. Numeriek oplossen van vergelijkingen
 170. Oefening ingangsexamen
 171. Online controleren differentieren
 172. Online controleren differentieren en primitiveren
 173. Online controleren primitiveren
 174. Online een vergelijking oplossen
 175. Onmogelijke figuren indelen op kenmerken
 176. Ontbinden in factoren
 177. Ontwikkeling van talstelsels
 178. Oplossen van vergelijkingen met onbekende exponent
 179. Oppervlakte en inhoud berekenen van een octšeder
 180. Oppervlakte en inhoud vergelijken
 181. Oppervlakte en omtrek cirkel
 182. Oppervlakte regelmatige n-hoek
 183. Oppervlakte van prisma, piramide en kegel
 184. Optellen en aftrekken van negatieve getallen
 185. Overzicht van getallenverzamelingen
 186. Overzicht van verschillende soorten bewijzen
 187. Platonisch lichaam en kunst
 188. Praktische opdracht over grafische verwerking
 189. Praktische toepassing fractals
 190. Primitieve van een wortelfunctie - wat betekent argsh?
 191. Puntsymmetrie
 192. PythagoreÔsche Tripels
 193. Radialen en graden, minuten en seconden
 194. Re: Newton Raphson methode
 195. Recursieve en directe formules
 196. Reeksen voor de benadering van pi
 197. Regelmaat en patronen bij decimale breuken
 198. Rekenen met complexe getallen
 199. Rekenen met sinus, cosinus en tangens
 200. Rekenregels machten en logaritmen
 201. RichtingscoŽfficiŽnt en goniometrie
 202. Rijen, rente en annuÔteiten
 203. Sinusregel klopt niet
 204. Snijpunt hoogtelijnen van een driehoek
 205. Snijpunten bepalen van ax = xa
 206. Snijpunten met de assen
 207. Software tekenen
 208. Soort kegelsnede bepalen uit vergelijking
 209. Soorten groei
 210. Steekproefomvang (verschil bij gemiddelden en fracties)
 211. Steekproevenverdeling van een populatiegemiddelde
 212. Stelling van Euler
 213. Straal ingeschreven cirkel dodecaŽder/icosaŽder of de hoek
 214. Sudoku`s oplossen
 215. Tekenen van complexe functies
 216. Toepassingen van differentiaal vergelijking
 217. Tovervierkanten maken
 218. Tussen elk willekeurig getal en het dubbele is altijd minstens ťťn priemgetal
 219. Uitkomsten controlen met de negenproef
 220. Uitleg van de formule van RSA
 221. Uitslag afgeknotte kegel
 222. Vensterinstellingen
 223. Verband tussen lengte van de ribbe en de straal van de bol
 224. Vercijferen met behulp van priemgetallen: RSA
 225. Vereenvoudigen van wortels
 226. Vergelijking van een cirkel
 227. Vergelijking van een cirkel (2)
 228. Verschillende soorten magische vierkanten
 229. Verschillende soorten symmetrie, veelhoeken en Escher
 230. Verschillende toepassingen van complexe getallen
 231. Vier transformaties: verschuiving, spiegeling, rotatie en glijspiegeling
 232. Voordelen en nadelen regula falsi en Newton-Raphson
 233. Waar en wanneer zijn de decimale getallen ontstaan?
 234. Waar kan ik allerlei rijen vinden?
 235. Waar kan ik een overzicht vinden van kansrekenen?
 236. Waar kan ik meer vinden over differentiŽren?
 237. Waar komen de namen voor platonische lichamen vandaan?
 238. Waar komt het woord algebra vandaan?
 239. Waar staan de letters RSA voor?
 240. Waar vind ik geschikte oefeningen voor meetkundige constructies?
 241. Waar vind ik verschillende integratiemethoden met voorbeelden?
 242. Waarom is 0,999... gelijk aan 1?
 243. Waarom is het niet overal op dezelfde tijd eb en vloed?
 244. Waarom is min keer min plus?
 245. Waarom is wiskunde zo belangrijk?
 246. Waarom rekenen wij in meters en wanneer is dat begonnen?
 247. Waarom spreekt men over de gulden snede?
 248. Waarom zijn er 5 en niet meer of minder platonische lichamen?
 249. Waarvoor gebruiken we kwadratische vergelijkingen?
 250. Wanneer gebruik je permutaties, combinaties of variaties?
 251. Wat bedoelen ze met `los exact op` of `benader...`?
 252. Wat betekent orde van zijde en orde van hoekpunt?
 253. Wat is algebra?
 254. Wat is breuksplitsen?
 255. Wat is breuksplitsen?
 256. Wat is correlatie en wat is regressie?
 257. Wat is de formule van de ellips?
 258. Wat is de formule voor de omtrek van een ellips?
 259. Wat is de gulden snede?
 260. Wat is de natuurlijke logaritme?
 261. Wat is de sinusfunctie?
 262. Wat is de stelling van Pythagoras?
 263. Wat is een annuÔteit?
 264. Wat is een boxplot?
 265. Wat is een complex getal?
 266. Wat is een gebroken dimensie?
 267. Wat is een parallellepipedum?
 268. Wat is een platonisch lichaam?
 269. Wat is een radiaal?
 270. Wat is een regressievergelijking?
 271. Wat is een representatieve steekproef?
 272. Wat is een spreidingsmaat?
 273. Wat is een tovervierkant?
 274. Wat is een vector?
 275. Wat is een veld, een vectorruimte en een commutatieve groep?
 276. Wat is een vlakke graaf?
 277. Wat is een zestallig stelsel?
 278. Wat is het grootste priemgetal ooit gevonden?
 279. Wat is het nut van een bewijs?
 280. Wat is het nut van logaritmen?
 281. Wat is het verband tussen Fibonacci en de Gulden Snede?
 282. Wat is het verband tussen pincodes en RSA-systemen?
 283. Wat is het verschil tussen al die grafische rekenmachines?
 284. Wat is het verschil tussen een formule en een vergelijking?
 285. Wat is het verschil tussen een getal en een cijfer?
 286. Wat is het verschil tussen regelmatige en halfregelmatige veelvlakken?
 287. Wat is het verschil tussen regelmatige en halfregelmatige veelvlakken?
 288. Wat is het vierkleurenprobleem?
 289. Wat is kwadraatafsplitsen?
 290. Wat is oneindig?
 291. Wat is pi?
 292. Wat is volledige inductie?
 293. Wat is wiskunde A en wiskunde B?
 294. Wat is wiskunde?
 295. Wat zijn asymptoten?
 296. Wat zijn binaire getallen en hoe kan je er mee rekenen?
 297. Wat zijn faculteiten?
 298. Wat zijn fractals?
 299. Wat zijn pi , e en phi?
 300. Wat zijn tekendriehoeken?
 301. Websites over differentiaalvergelijkingen
 302. Welk getal ligt precies tussen 5 en 10?
 303. Welke functie moet je nemen bij partieel integreren?
 304. Welke methode wordt toegepast bij het controleren van een ISBN-nummer?
 305. Welke soorten getallenstelsels zijn er?
 306. Wie heeft het woord wiskunde bedacht?
 307. Wie trekt er aan het kortste eind?
 308. Wie was Euklides?
 309. Wie was Fibonacci?
 310. Wie was Pythagoras?
 311. Wie zijn de bedenkers van complexe getallen?
 312. Wiskundige staatslieden
 313. Wortel 2 is irrationaal
 314. Wortel 3 is irrationaal
 315. Worteltrekken zonder rekenmachine
 316. Zijn de grafieken van deze poolvergelijkingen cirkels?
 317. Zijn er meer kunstwerken die een wiskundige ondertoon hebben?

klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  wie is wie? |  colofon

©2001-2020 WisFaq - versie IIb