De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

F.A.Q.'s

 1. Aantal pogingen om een doel te raken
 2. Afbeeldingsmatrices
 3. Afleiden van de somregel van sinus
 4. Afleiden van reeks voor cosinus uit die van sinus
 5. Afstandsformule voor een punt en een lijn
 6. Auto`s in Europa
 7. Babylonische wiskunde
 8. Bepaal het functievoorschrift
 9. Bepaal waar de raaklijn horizontaal is
 10. Beperkende voorwaarden opstellen
 11. Berekenen van controlecijfers
 12. Bewijs voor de abc-formule?
 13. Bewijs voor de formule van Pick
 14. Bewijs voor pi is irrationaal
 15. Bewijzen die niet kunnen kloppen
 16. Bewijzen voor de stelling van Pythagoras
 17. Bij de standaarddeviatie delen door n-1?
 18. Bijzondere getallen in de driehoek van Pascal
 19. Bijzonderheden van parabolen en hyperbolen
 20. Binaire getallen delen
 21. Binomium van Newton en de driehoek van Pascal
 22. BiografieŽn van beroemde wiskundigen
 23. Bisectiemethode
 24. Bissectricestelling
 25. Boom van Pythagoras
 26. Braille: kans op herkenning bij beschadiging
 27. Brailletekens voor wiskunde
 28. Brandpunt en richtlijn van een parabool
 29. Breuken en periodiciteit
 30. Chevalier De Mťre
 31. Chi-Kwadraattoets op een verband tussen twee kenmerken (afhankelijkheid)
 32. Classificeren van derde- en vierdegraads functies
 33. Computerprogramma voor wiskunde
 34. Convergentie
 35. Cosinusregel en sinusregel
 36. De afgeleide van ln(x)
 37. De coŲrdinaten van de top berekenen
 38. De drie situaties bij het oplossen van vergelijkingen
 39. De driehoek van Pascal
 40. De driehoek van Pascal en het binomium van Newton
 41. De geschiedenis van de matrixrekening
 42. De groothandel in bankstellen
 43. De gulden snede en de zonnebloem
 44. De heren Boole, De Morgan en Venn
 45. De hoek tussen twee lijnen
 46. De kettingregel
 47. De kortste route op een bol
 48. De laatste stelling van Fermat
 49. De oppervlakte en inhoud van een tetraŽder
 50. De regel van L`Hopital
 51. De regula falsi methode
 52. De standaardafwijking berekenen bij de normaal verdeling met je GR
 53. De standaardafwijking berekenen met de rekenmachine
 54. De telduivel
 55. De worteltruuk
 56. Deelbaarheid
 57. Definities vierhoeken
 58. Delen door nul
 59. Delen van complexe getallen
 60. Differentieren met breuken en wortels
 61. Directe formules afleiden van verschillende reeksen
 62. Doorsnedes construeren
 63. Drie huizen en drie leidingen
 64. Dualiteit platonische lichamen
 65. Eb en vloed
 66. Een doorsnede tekenen
 67. Een eenvoudige vergelijking oplossen
 68. Een familie van functies
 69. Een goniometrische vergelijking oplossen
 70. Een groot tovervierkant
 71. Een groter tovervierkant dan 32x32 op een a4tje?
 72. Een muntstuk heeft geen geheugen
 73. Een praktische opdracht over bruggen en bogen
 74. Een vergelijking opstellen voor de raaklijn
 75. Eigenschappen van de driehoek van Pascal
 76. Eigenschappen van vierhoeken
 77. Er zijn oneindig veel priemgetallen
 78. Escher en de wiskunde
 79. Exacte waarden sinus, cosinus en tangens
 80. Factoren buiten haakjes brengen
 81. Faculteit, permutatie en combinatie
 82. Fechner, de gulden snede en de kritiek
 83. Fibonacci en de driehoek van Pascal
 84. Formule eindkapitaal bij vaste inleg tegen een vast percentage
 85. Formule opstellen lineair verband
 86. Formule van Cardano
 87. Formule van Euler
 88. Formule van Euler
 89. Formule voor samengestelde interest
 90. Formule zonder haakjes schrijven
 91. Formules voor de oppervlakte van lichamen
 92. Formules voor oppervlakte en inhoud
 93. Formules voor piramidegetallen in de driehoek van Pascal
 94. Functies en functieonderzoek
 95. Functies met een parameter
 96. Geldt de formule van Euler voor alle ruimtelijke figuren?
 97. Geschiedenis formule van Cardano
 98. Geschiedenis van de algebra
 99. Geschiedenis van de goniometrie
 100. Geschiedenis van de kansrekening
 101. Geschiedenis van de tovervierkanten
 102. Geschiedenis van grafieken tekenen
 103. Geschiedenis van het zestigtallig stelsel
 104. Geschikt assenstelsel?
 105. Gooien met twee dobbelstenen
 106. Grafen vergelijken aan de hand van de matrix
 107. Grafen, wandelingen, paden en cykels
 108. Grafieken plotten
 109. Grafieken tekenen
 110. Gulden driehoeken in een vijfhoek
 111. Gulden snede en platonische lichamen
 112. Gulden snede, gouden rechthoek in moderne architectuur
 113. Hellingfunctie op de TI83
 114. Het bepalen van een afbeeldingsmatrix
 115. Het chromatisch getal van een graaf
 116. Het drie deuren probleem
 117. Het oplossen van een derdegraadsvergelijking
 118. Het probleem van Koningsbergen
 119. Hoe begin ik aan een bewijs (in de vlakke meetkunde)?
 120. Hoe bepaal je de vergelijking van een schuine asymptoot?
 121. Hoe bereken ik de annuiteiten?
 122. Hoe bereken je de determinant van een matrix?
 123. Hoe bereken je de kansen bij de Lotto?
 124. Hoe bereken je steekproefgrootte (vooraf) en de (on)nauwkeurigheid (achteraf)?
 125. Hoe berekent een rekenmachine de sinus, cosinus en tangens?
 126. Hoe bewijs je dat de afgeleide van ex ook ex is?
 127. Hoe bewijs je deze formule voor de oppervlakte van een driehoek?
 128. Hoe controleer ik met mijn rekenmachine wat de afgeleide is
 129. Hoe controleer ik met mijn rekenmachine wat de afgeleide is
 130. Hoe ga ik na of een punt P binnen of buiten de cirkel ligt?
 131. Hoe groot moet een steekproef zijn?
 132. Hoe herken je een lineair verband?
 133. Hoe is ons getallenstelsel ontstaan?
 134. Hoe kan je de inhoud van de platonische lichamen berekenen?
 135. Hoe kan je verschillende maten omrekenen?
 136. Hoe kun je de coŲrdinaten van de top van een parabool aflezen?
 137. Hoe kun je de formule van een parabool vinden?
 138. Hoe maak je een decimaal getal een breuk?
 139. Hoe maak je een even tovervierkant?
 140. Hoe maken ze van een functie een fractal?
 141. Hoe moet je hier breuksplitsen?
 142. Hoe reken je kansen met complementregel?
 143. Hoe trek je de wortel uit een complex getal?
 144. Hoe vind je de formule van de raaklijn?
 145. Hoe vind je de vergelijking van de raaklijn?
 146. Hoe werkt stap 4 RSA sleutels maken
 147. Hoe ziet een kansverdelingstabel eruit?
 148. Hoeveel pincodes zijn er mogelijk?
 149. Hoeveel tekens zijn er mogelijk in braille?
 150. Ik zoek een onderwerp voor mijn werkstuk
 151. Ik zoek plaatjes van tovervierkanten en magische vierkanten
 152. Integraal met een wortel in het noemer
 153. Integreren van oneven machten van sin of cos
 154. Intervalmiddens
 155. Inverse modulo berekenen
 156. Is de steekproevenverdeling normaal verdeeld?
 157. Is er ook zo`n site voor natuurkunde en scheikunde?
 158. Isowinstlijnen
 159. Jaartoename motorvoertuigen 1998-2004
 160. Kansberekening bij het weerbericht
 161. Keerpunten berekenen
 162. KŲnigsberger bruggenprobleem
 163. Kwadratische vergelijkingen oplossen
 164. Limiet uitrekenen
 165. Limiet van breuk met wortelfunctie
 166. Limieten van vierkantswortels
 167. Lineaire combinaties, basis en directe som
 168. Logaritmische schaalverdeling
 169. Logaritmische schalen en rechte lijnen
 170. Maak een schets en geef alle bijzonderheden
 171. Matrices, toepassingen en geschiedenis
 172. Meneer van Dale wacht op antwoord
 173. Mijn grafische rekenmachine geeft de verkeerde sinus en zo
 174. Minimale afschrijvingskosten
 175. Minimale oppervlakte bij gegeven inhoud
 176. Namen voor grote getallen
 177. Numeriek afleiden
 178. Numeriek differentiŽren
 179. Numeriek oplossen van vergelijkingen
 180. Oefening ingangsexamen
 181. Online controleren differentieren
 182. Online controleren differentieren en primitiveren
 183. Online controleren primitiveren
 184. Online een vergelijking oplossen
 185. Ontbinden in factoren
 186. Ontwikkeling van talstelsels
 187. Oplossen van vergelijkingen met onbekende exponent
 188. Oppervlakte en inhoud berekenen van een octšeder
 189. Oppervlakte en inhoud vergelijken
 190. Oppervlakte en omtrek cirkel
 191. Oppervlakte regelmatige n-hoek
 192. Oppervlakte van prisma, piramide en kegel
 193. Optellen en aftrekken van negatieve getallen
 194. Overzicht van getallenverzamelingen
 195. Overzicht van verschillende soorten bewijzen
 196. Platonisch lichaam en kunst
 197. Praktische opdracht over grafische verwerking
 198. Praktische toepassing fractals
 199. Primitieve van een wortelfunctie - wat betekent argsh?
 200. Puntsymmetrie
 201. PythagoreÔsche Tripels
 202. Radialen en graden, minuten en seconden
 203. Re: Newton Raphson methode
 204. Re: Poisson
 205. Recursieve en directe formules
 206. Reeksen voor de benadering van pi
 207. Regelmaat en patronen bij decimale breuken
 208. Rekenen met complexe getallen
 209. Rekenen met sinus, cosinus en tangens
 210. Rekenregels machten en logaritmen
 211. RichtingscoŽfficiŽnt en goniometrie
 212. Rijen, rente en annuÔteiten
 213. Sinusregel klopt niet
 214. Snijpunt hoogtelijnen van een driehoek
 215. Snijpunten bepalen van ax = xa
 216. Snijpunten met de assen
 217. Software tekenen
 218. Soort kegelsnede bepalen uit vergelijking
 219. Soorten groei
 220. Steekproefomvang (verschil bij gemiddelden en fracties)
 221. Steekproevenverdeling van een populatiegemiddelde
 222. Stelling van Euler
 223. Straal ingeschreven cirkel dodecaŽder/icosaŽder of de hoek
 224. Sudoku`s oplossen
 225. Tekenen van complexe functies
 226. Toepassingen van differentiaal vergelijking
 227. Tovervierkanten maken
 228. Uitkomsten controlen met de negenproef
 229. Uitleg van de formule van RSA
 230. Uitslag afgeknotte kegel
 231. Vensterinstellingen
 232. Vensterinstellingen
 233. Verband tussen lengte van de ribbe en de straal van de bol
 234. Vercijferen met behulp van priemgetallen: RSA
 235. Vereenvoudigen van wortels
 236. Vergelijking van een cirkel
 237. Vergelijking van een cirkel (2)
 238. Verschillende soorten magische vierkanten
 239. Verschillende soorten symmetrie, veelhoeken en Escher
 240. Verschillende toepassingen van complexe getallen
 241. Vier transformaties: verschuiving, spiegeling, rotatie en glijspiegeling
 242. Voordelen en nadelen regula falsi en Newton-Raphson
 243. Waar en wanneer zijn de decimale getallen ontstaan?
 244. Waar kan ik allerlei rijen vinden?
 245. Waar kan ik een overzicht vinden van kansrekenen?
 246. Waar kan ik meer vinden over differentiŽren?
 247. Waar komen de namen voor platonische lichamen vandaan?
 248. Waar komt het woord algebra vandaan?
 249. Waar staan de letters RSA voor?
 250. Waar vind ik geschikte oefeningen voor meetkundige constructies?
 251. Waar vind ik verschillende integratiemethoden met voorbeelden?
 252. Waarom is 0,999... gelijk aan 1?
 253. Waarom is het niet overal op dezelfde tijd eb en vloed?
 254. Waarom is min keer min plus?
 255. Waarom is wiskunde zo belangrijk?
 256. Waarom rekenen wij in meters en wanneer is dat begonnen?
 257. Waarom spreekt men over de gulden snede?
 258. Waarom zijn er 5 en niet meer of minder platonische lichamen?
 259. Waarvoor gebruiken we kwadratische vergelijkingen?
 260. Wanneer gebruik je permutaties, combinaties of variaties?
 261. Wat bedoelen ze met `los exact op` of `benader...`?
 262. Wat betekent orde van zijde en orde van hoekpunt?
 263. Wat is algebra?
 264. Wat is breuksplitsen?
 265. Wat is breuksplitsen?
 266. Wat is correlatie en wat is regressie?
 267. Wat is de formule van de ellips?
 268. Wat is de formule voor de omtrek van een ellips?
 269. Wat is de gulden snede?
 270. Wat is de natuurlijke logaritme?
 271. Wat is de sinusfunctie?
 272. Wat is de stelling van Pythagoras?
 273. Wat is een annuÔteit?
 274. Wat is een boxplot?
 275. Wat is een complex getal?
 276. Wat is een gebroken dimensie?
 277. Wat is een parallellepipedum?
 278. Wat is een platonisch lichaam?
 279. Wat is een radiaal?
 280. Wat is een regressievergelijking?
 281. Wat is een representatieve steekproef?
 282. Wat is een spreidingsmaat?
 283. Wat is een tovervierkant?
 284. Wat is een vector?
 285. Wat is een veld, een vectorruimte en een commutatieve groep?
 286. Wat is een vlakke graaf?
 287. Wat is een zestallig stelsel?
 288. Wat is het grootste priemgetal ooit gevonden?
 289. Wat is het nut van een bewijs?
 290. Wat is het nut van logaritmen?
 291. Wat is het verband tussen Fibonacci en de Gulden Snede?
 292. Wat is het verband tussen pincodes en RSA-systemen?
 293. Wat is het verschil tussen al die grafische rekenmachines?
 294. Wat is het verschil tussen een formule en een vergelijking?
 295. Wat is het verschil tussen een getal en een cijfer?
 296. Wat is het verschil tussen regelmatige en halfregelmatige veelvlakken?
 297. Wat is het verschil tussen regelmatige en halfregelmatige veelvlakken?
 298. Wat is het vierkleurenprobleem?
 299. Wat is kwadraatafsplitsen?
 300. Wat is oneindig?
 301. Wat is pi?
 302. Wat is volledige inductie?
 303. Wat is wiskunde A en wiskunde B?
 304. Wat is wiskunde?
 305. Wat zijn asymptoten?
 306. Wat zijn binaire getallen en hoe kan je er mee rekenen?
 307. Wat zijn faculteiten?
 308. Wat zijn fractals?
 309. Wat zijn pi , e en phi?
 310. Wat zijn tekendriehoeken?
 311. Websites over differentiaalvergelijkingen
 312. Welk getal ligt precies tussen 5 en 10?
 313. Welke functie moet je nemen bij partieel integreren?
 314. Welke methode wordt toegepast bij het controleren van een ISBN-nummer?
 315. Welke soorten getallenstelsels zijn er?
 316. Wie heeft het woord wiskunde bedacht?
 317. Wie trekt er aan het kortste eind?
 318. Wie was Euklides?
 319. Wie was Fibonacci?
 320. Wie was Pythagoras?
 321. Wie zijn de bedenkers van complexe getallen?
 322. Wiskundige staatslieden
 323. Wortel 2 is irrationaal
 324. Wortel 3 is irrationaal
 325. Worteltrekken zonder rekenmachine
 326. Wortelvergelijking oplossen
 327. Zijn de grafieken van deze poolvergelijkingen cirkels?
 328. Zijn er meer kunstwerken die een wiskundige ondertoon hebben?

klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2022 WisFaq - versie 3