Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

7. Links

Statistiek

FAQ's

Links

 Allecijfers
Duidelijke informatie in cijfers en grafieken. Op basis van bronnen van veel verschillende officiële leveranciers van open data.

 HyperStat Online Textbook
Een uitgebreide pagina met inleidingen, uitleg, tools rondom statistiek.

 Klein overzicht van statistiek en kansrekenen
Een overzicht van statistiek en kansrekenen over grafische voorstellingen, centrum- en spreidingsmaten, tellen, kansen, kansverdelingen en links.

 Spurious Correlations
The charts on this site aren't meant to imply causation nor are they meant to create a distrust for research or even correlative data. Rather, I hope this project fosters interest in statistics and numerical research.

 Statistical Tables Part 1
Part 1: Continuous Distributions Normal Distribution Gamma Distribution Exponential Distribution t Distribution Chi-Square Distribution F-Distribution

 Statistical Tables Part 2
Part 2: Discrete Distributions Binomial Negative-Binomial Geometric Poisson Hypergeometric

 The R Project for Statistical Computing
R is a free software environment for statistical computing and graphics. It compiles and runs on a wide variety of UNIX platforms, Windows and MacOS.

 Virtual Laboratories in Probability and Statistics
The goal of this project is to provide free, high quality, interactive, web-based resources for students and teachers of probability and statistics. Basically, our project consists of an integrated set of components that includes expository text, applets, data sets, graphics, and other elements.

 Waarschijnlijkheidsrekening en Statistiek (PDF)
Syllabus 'Waarschijnlijkheidsrekening en Statistiek - P.Groenvoor' bij het college in Waarschijnlijkheidsrekening en Statistiek in de Tweede Kandidaturen Wetenschappen, Informatica, Toegepaste Informatica, Natuurkunde, Scheikunde, Biotechnologie, Biologie, Geologie en Geografie in het jaar 2003.

 Wiskunde Lesplannen
Lesplannen, gereedschappen en meer voor statistiek in de bovenbouw.

Kansverdelingen

FAQ's

Links

 Kansverdelingen
Als je aan de waarde van een toevalsvariabele (ook wel stochast genoemd) kansen toekent spreekt men van een kansverdeling.

 Stochasten optellen
Deze les gaan we kijken wat er gebeurt als je meerdere dingen die van kansen afhangen (stochasten) bij elkaar optelt.

 Virtual Laboratories in Probability and Statistics
The goal of this project is to provide free, high quality, interactive, web-based resources for students and teachers of probability and statistics. Basically, our project consists of an integrated set of components that includes expository text, applets, data sets, graphics, and other elements.

Kansrekenen

FAQ's

Links

 Klein overzicht van statistiek en kansrekenen
Een overzicht van statistiek en kansrekenen over grafische voorstellingen, centrum- en spreidingsmaten, tellen, kansen, kansverdelingen en links.

 Virtual Laboratories in Probability and Statistics
The goal of this project is to provide free, high quality, interactive, web-based resources for students and teachers of probability and statistics. Basically, our project consists of an integrated set of components that includes expository text, applets, data sets, graphics, and other elements.


©2004-2023 WisFaq