De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Rekenmachine

2004

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Hoe rekent een rekenmachine?
Wat is het verschil tussen al die grafische rekenmachines?
Wat is het verschil tussen al die grafische rekenmachines?
4e machts wortel op Casio fx-82sx Fraction
Aanschaf rekenmachine
Abc formule maken
Afronden met de rekenmachine
Applicaties
Arctan in TI 83
Aselecte steekproef
Batterijen
Binomiaal berekening op een Casio fx-82SX
Bv x≥=118 algebraÔsch oplossen (mbv TI-83 plus)
Casio CFX-9850CG Plus > formule van de n-de term, Un
Casio fx 82 hetzelfde als casio fx 82 ms?
Casio fx-82 hetzelfde als een fx 82-d?
CASIO fx-82 SUPER FRACTION
Casio fx-82SX fraction te zwak signaal Hoe doe ik er een nieuwe batterij in
Casio rekenmachine
Chi-kwadratentest op TI-83
Complexe getallen met 3de machtswortel voor Casio
De beperkingen van TI-83
De rekenmachine
Decimalen naar breuken op Casio
Driehoek van Pascal als Programma
Een macht met een breuk in de exponent
Een som van breuken
Exacte nulpunten
Factuurberekening
Fibonnaci Invoeren op de Casio 9850 GB
Formules in een tabel aflezen
Formules vastzetten
Foutmelding Ti-83, invalid dim
Geheel getal (TI-84+)
Getallen omzetten in wetenschappelijke notatie op de Ti83
Goede rekenmachine
Grote getallen (E)
Handleiding ti83
Handleiding TI-83 rekenmachine
Hoe bereken je sin≤x op een rekenmachine?
Hoe maak je van een decimaal getal een breuk?
Hoe maak je van een decimaal getal een breuk?
Hoe maakt mijn grafische rekenmachine een functievoorschrift?
Hoe plot ik een formule waar een breuk in staat op mijn TI83?
Hoe voer ik dit in?
Hogeregraads vergelijkingen oplossen met je GR
Hyperbolische sinus en cosinus op fx-92
Intergralen berekenen met Casio Graph 35
INV toets op casio fx-28ms
Inverse matrix
Invoeren van de volgende formule lukt me niet op de Ti-83 plus
Kerkraam
Krommen, poolvoorstelling en symmetrieassen
Logaritme
Logaritmes op de TI 83 plus
Logfuncties invoeren op de GR (Casio-CFX)
Machtsverheffen met breuken
Matrix-rekenen met de GR
Moeilijke formules
Niet hoger dan 69!
Omgekeerde van machtsverheffen vinden op Casio
Onbekend intrest percentage
Ontstaan rekenmachine
Oplossen vergelijkingen met 5 onbekenden met TI-86
Oppervlakte kegel
Oppervlakte regelmatige veelhoek
Oude joekel Ti-30X non-solar
Practicumboekje bij TI84+
Probleem met TI-84 Plus
Procenten berekenen op rekenmachine
Programeerprobleem
Programmeren
Programmeren op Ti 83-Plus
Re: Driehoek van Pascal als Programma
Re: Een som van breuken
Re: Formules in een tabel aflezen
Re: Hoe maak je van een decimaal getal een breuk?
Re: Hyperbolische sinus,cos, op fx-92
Re: Krommen en symmetrieassen
Re: Logaritme
Re: Re: Een som van breuken
Re: Re: Hyperbolische sinus,cos, op fx-92
Re: Re: Texas Instr TI 84-plus: meerdere grafieken op 1 scherm
Re: Rekenmachine voor financiŽle rekenkunde
Re: Sinusoide-grafiek op casio 9850GB-plus
Re: Slotje op programma op TI-83
Re: Texas Instr TI 84-plus: meerdere grafieken op 1 scherm
Re: Ti-89 titanium
Re: Wat is het verschil tussen al die grafische rekenmachines?
Re: Wat is het verschil tussen al die grafische rekenmachines?
Re: Window TI -83
Re: Y2=Y1(x-2)
Recursieve formules
Rekenmachine
Rekenmachine
Rekenmachine TI-83
Scheidingsteken duizendtallen op Texas Instruments rekenmachine?
Simuleren
Simuleren met ongelijke kansen
Sinusoide-grafiek op casio 9850GB-plus
Spelletje
Standaardafwijking op fx-82TL
Stelsels van 6 vergelijkingen oplossen met TI-89
Texas Instr TI 84-plus: meerdere grafieken op 1 scherm
Texas instruments ti-68
TI - 89
TI-83
TI-83 Invoeren van cos sin tan
TI-89 binomiaalcoefficient
Ti-89 titanium
Toevalsgetallen maken op een casio CFX-9850GB
Uren en minuten berekenen op Casio fx-92
Van de stenen tot de moderne rekenmachine
Vergelijking oplossen met je rekenmachine
Vergelijking van een bol: z = ?
Verschil TI-83 en TI-89
Verticale lijn plotten
Vraag over TI 83
Vraag rekenmachine
Waarom rekent mijn rekenmachine 3 - - 5 niet goed uit?
Wanneer moet je haakjes zetten?
Wat betekent dit op mijn rekenmachine: RAN#
Wat is het verschil tussen al die grafische rekenmachines?
Wat is het verschil tussen de casio cfx-9850GB en de cfx-9850GBplus?
Wat is pi?
Werkt een kabel van TI naar PC ook op een casio 9850GB plus
Wetenschap omrekenen
Wie heeft de rekenmachine uitgevonden?
Window TI -83
Y2=Y1(x-2)

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Rekenmachine'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3