De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Wiskunde en economie

2003

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Aantal jaar voordat inleg verdubbeld is
Aflossen van flat interest lening waarbij aflossing te voren vastligt en pct nog
Aflossings- en intrestdeel bij annuÔteiten
Aflossingstabel met vaste mensualiteiten zelf berekenen
Afschrijven op investeringen
Afschrijving ketel
AIC
Annuiteit berekenen
Annuiteiten
AnnuÔteiten berekenen op rekenmachine
BBP-deflator
Bedrijfscalculatie
Begrotingsbeleid in een bestedingsmodel
Beleggen
Belegging waarbij kapitalisatierente verschilt
Bereken de rente en aflossing
Berekening dividenduitkering
Berekening met wisselende rente
Berekening van rente, looptijd en totaal bedrag
Betalingskorting
Brutopremie
BTW
BTW compensatie stichtingskosten
BTW en marge
Cobb-douglas model
Consumenten- en producentensurplus
Contante waarde
Depot vraag
Disconteren
Discontovoet
Doorlooptijd
dQ/dP bij prijselasticiteiten
Economische oefeningen
Eťnmalige of jaarlijkse premie?
Eindkapitaal bij maandelijkse inleg
Eindvoorraad en eindsaldo Liquide Middelen
Eindwaarde met wijziging maandelijkse storting
Evenwichtsprijs
Formule annuiteiten
Gecombineerde annuÔteiten
Geld bijstorten na bepaalde termijn
Gemiddelde voorraad
Gemiddelde Voorraad berekenen
GinicoŽfficient
Groeimodel Malthus
Groeimodel van Malthus
Hoe bereken ik het maandelijks af te betalen bedrag voor een hypotheeklening?
Hoe bereken ik het rentegedeelte/aflossingsgedeelte van een annuiteithypotheek
Hoe snel is mijn kapitaal op?
Hypotheek - Annuiteiten
Indexcijfers
Indexen en percenten
Inflatie
Internationale handel
Intrest berekenen bij leasing
Intrest op kapitaal en lening
Intresttafels
Kleine a en kleine s
Kosten
Kosten
Krediettermijn
Lineair en niet-lineair
Lineaire hypotheek
Loonheffing
Looptijd bepaling
Lorenzkromme
Maandelijkse intrestvoet?
Marge berekenen
Meer dan 2 variabelen
Natuurlijk logaritme bij aandelen
Omzetsnelheid
Omzetten van wisselkoersen
Onbekend hoofdsom
Ongekende marginale opbrengsten
Opbrengstmodellen
Prijselasticiteit
Prijselasticiteit
Re: Aflossingstabel met vaste mensualiteiten zelf berekenen
Re: Berekening van rente, looptijd en totaal bedrag
Re: BTW compensatie stichtingskosten
Re: Depot vraag
Re: Eťnmalige of jaarlijkse premie?
Re: Formule voor samengestelde interest
Re: Inflatie
Re: Kosten
Re: Maandelijkse intrestvoet?
Re: Prijselasticiteit
Re: Re: Rente in een meetkundige rij
Re: Rente in een meetkundige rij
Re: Verdisconteren met na calculatie
Re: Verkoopprijs
Re: Von ThŁnen model
Re: Wanneer is je zelfgespaarde pensioen op?
Rente / Financiele rekenkunde
Rente in een meetkundige rij
Renteberekening maandelijks op basis van jaarrente
Restant lening berekening
Rijen/reeksen
Samengestelde interest
Samengestelde interest
Samengestelde interest in Excel
Schuldomzetting
Slechts twee aflossingen gekend
Van kwartaalrente naar naar jaarrente
Vaststellen aflossen van lening met interest binnen bepaalde periode
Verdeling aflossing kapitaal en interest bij hypotheek
Verdisconteren met na calculatie
Verkoopprijs
Von ThŁnen model
Von ThŁnen/Wailbel
Vraagstuk i.v.m kosten en productie
Wanneer is je zelfgespaarde pensioen op?
Wegingsfactor
Wiskundige modellen bij loonstijging

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Wiskunde en economie'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3