\require{AMSmath}

5. Wiskundige achtergronden

Voor meer begrip van tovierkanten (o.a. om na te gaan hoeveel verschillende vierkanten er zijn van een bepaalde orde) is de groepentheorie van groot belang.

bronnen

Engels


©2004-2020 WisFaq