\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Waar of niet waar?

Het getal 36450 deelbaar door 2 of door 9. Waar of niet waar?

1ste graad ASO-TSO-BSO - vrijdag 11 juni 2021

Antwoord

Een getal is deelbaar door 9 als de som van de cijfers deelbaar is door 9. Een getal is deelbaar door 2 als het laatste cijfer deelbaar is door 2.

36.450 is deelbaar door 9 en deelbaar door 2.
2.718 is ook deelbaar door 9 en door 2.

Dus de bewering dat ze deelbaar zijn door 9 of 2 lijkt me onzin. Maar 't hangt een beetje af van je opvatting over 'of'. Is dat of 't een of 't ander of niet...


vrijdag 11 juni 2021

©2004-2021 WisFaq