\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Oefening 38

Bepaal de punten op de rechte a:2x+3y+4=0 die op een afstand 2 van de rechte b:3x+4y-6=0 liggen.

2de graad ASO - woensdag 9 juni 2021

Antwoord

Gebruik de afstandsformule voor een punt en een lijn:

$
\eqalign{
& A(a,b) \cr
& k:px + qy + r = 0 \cr
& d(A.k) = \frac{{\left| {pa + qb + r} \right|}}
{{\sqrt {p^2 + q^2 } }} \cr}
$

Kies een willekeurig punt $A$ op $a$. Dat geeft:

$
\eqalign{\frac{{\left| {3x + 4y - 6} \right|}}
{5} = 2}
$


donderdag 10 juni 2021

©2004-2021 WisFaq