\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Oefening 37

Bepaal de punten op de x-as die op een afstand 2 van de rechte a:3x-4y-6=0 liggen.

2de graad ASO - woensdag 9 juni 2021

Antwoord

Gebruik de afstandsformule van een punt en een lijn:

$
\eqalign{
& A(a,b) \cr
& k:px + qy + r = 0 \cr
& d(A.k) = \frac{{\left| {pa + qb + r} \right|}}
{{\sqrt {p^2 + q^2 } }} \cr}
$

Geeft:

$
\eqalign{
& A(a,0) \cr
& \frac{{\left| {3x - 4y - 6} \right|}}
{{\sqrt {3^2 + ( - 4)^2 } }} = 2 \cr}
$


donderdag 10 juni 2021

©2004-2021 WisFaq