\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Oefening 34

Bewijs dat de oppervlakte van driehoek ABC met hoekpunten A(t,t-2), B(t+3,t) en c(t+2,t+2) onafhankelijk is van t.

2de graad ASO - woensdag 9 juni 2021

Antwoord

Hint: translatie over de vector (-t,-t) en klaar


donderdag 10 juni 2021

©2004-2021 WisFaq