\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Oefening 25

Gegeven de rechten a en b met vergelijking a: x+(p+1)y=a en b: px+2y=p+6. bepaal de waarde van p zodanig dat:
  1. a en b evenwijdig en verschillend zijn
  2. a en b samenvallen
  3. a en b loodrecht op elkaar staan, bereken ook de co÷rdinaten van dit punt

2de graad ASO - woensdag 9 juni 2021

Antwoord

1. Coefficienten voor de x en de y moeten een veelvoud van elkaar zijn. Dus (1,p+1) en (p,2).Twee oplossingen p=1 en p=-2. Antwoord bij 2. vervolgens hier uitzonderen.
2. Zie 1. maar dan ook hetzelfde veelvoud bij de constanten, maar eh ......... klopt die =a wel bij de eerste lijn?
3. Inproduct wellicht?


donderdag 10 juni 2021

©2004-2021 WisFaq