\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Welke toetsing moet ik gebruiken?

Ik heb een vraag over welke toetsing ik moet gebruiken. Het gaat in dit geval over het schoolniveau van de groepen jongens en meisjes. Bij jongens doen 9 MAVO, 20 HAVO en 12 VWO. Bij meisjes doen 7 MAVO, 19 HAVO en 22 VWO. Met welke toets kan ik dit nu onderling vergelijken? Dus kijken of er een significant verschil zit tussen het aantal jongens en meisjes die MAVO doen? En daarna vervolgens ook kijken naar HAVO en VWO.

Student universiteit - zondag 6 juni 2021

Antwoord

Je kan met een chi-kwadraat toets (op onafhankelijkheid) toetsen of verband bestaat tussen geslacht en schoolniveau. Dat zou ik dus zeker doen.

Verder doen 9 van de 41 jongens (=22%) Mavo tegen 7 van de 48 meisjes (14,6%). VWO: 29% van de jongens en 46% van de meisjes. Dat geeft dan een indicatie dat jongens vaker naar de MAVO gaan en meisjes vaker naar het VWO. Maar die uitspraken zijn niet getoetst. Je zou kunnen toetsen met 3 verschiltoetsen voor fracties (voor MAVO, HAVO en VWO) of een verschil significant is, echter is de steekproef te klein om te voldoen aan de geldende voorwaarden.

Met vriendelijke groet
JaDeX


zondag 6 juni 2021

©2004-2021 WisFaq