\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Booglengte

Beste
Mijn vraag is
Bereken de booglengte voor x element van [1,4] en y element van R plus
Van de semikubische parabool met vergelijking 27y2= 8(x-1)3.
Dank u wel

3de graad ASO - woensdag 2 juni 2021

Antwoord

Mijn hints:

- schrijf $y$ als functie van $x$, dus $y=f(x)$, met $f(x)=\dots$

-gebruik de formule voor booglengte die je waarschijnlijk geleerd hebt:
$$
\int_1^4\sqrt{1+f'(x)^2}\,\mathrm{d}x
$$

kphart
donderdag 3 juni 2021

©2004-2021 WisFaq