\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Steekproef verhouding

Beste,

Opgave:

Er bestaat een groep leerlingen verspreidt over 8 klassen met elks hun aantallen:

klas 01: 20
klas 02: 16
klas 03: 33
klas 04: 32
klas 05: 18
klas 06: 25
klas 07: 24
klas 08: 22

Ze willen 38 leerlingen uit deze totale groep ondervragen. Deze steekproef moet een gestratifieerde aselecte steekproef zijn, d.w.z. deze moet de verhoudingen van de leerlingen respecteren op gebied van studiejaar en richting.
  1. wat is de steekproefverhouding?
    Ik dacht aan 190/38 = 5
  2. wat betekent de verhouding concreet voor dit onderzoek?
    Mijn idee: dat we alle klassenaantallen ook door 5 moeten delen?
  3. hoeveel leerlingen uit klas 01 dient men in de steekproef op te nemen?
    Mijn idee: 20/5 = 4 ?
Alvast dank voor uw antwoord en/of advies

mvg

3de graad ASO - donderdag 13 mei 2021

Antwoord

A. Ik zou zeggen 4,3,7,6,4,5,5,4 respondenten.
B. De respons is (vrijwel) representatief wat betreft klassen.
C. Inderdaad 4

Toch wel onduidelijke vraagstelling. Onderdeel A maar ook gestratificeerd. Proportioneel gestratificeerd dus.

Kan zijn dat bij A bedoeld wordt: 4 ,
3.2 , 6.6 etc. Ofwel 20% Van elke klas.

Met vriendelijke groet
JaDeX


zaterdag 15 mei 2021

©2004-2021 WisFaq