\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Kousen

In een kousenfabriek worden machinaal sportkousen gemaakt. de lengte van kousen is normaal verdeeld met een gemiddelde lengte van 45 cm en een standaardafwijking van 0,4.

Als we nu twee kousen nemen om een paar te vormen, hoe groot is dan de kans dat het lengteverschil tussen die 2 kousen meer dan 0,5cm bedraagt?

3de graad ASO - dinsdag 11 mei 2021

Antwoord

Net als bij jouw vraag over Lampen gaat het om een verschil tussen twee normaal verdeelde variabelen. Je kunt dus precies dezelfde werkwijze volgen als bij de lampen.


dinsdag 11 mei 2021

©2004-2021 WisFaq