\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Betrouwbaarheidsintervallen

Hoe kan deze formule kloppen als volgens betrouwbaarheidsintervallen de breedte van de interval gelijk is aan 4 keer de standaardafwijking?

Dan houd je toch breedte van de interval/wortel van n = breedte van de interval over? Of mis ik iets?

Iets anders - vrijdag 16 april 2021

Antwoord

Gegeven: bij een steekproef van lengte 35 is het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde [170,2;179,8].

Bij een 95%-betrouwbaarheids interval ligt de linkergrens twee keer de standaardafwijing onder het gemiddelde en de rechtergrens twee keer de standaardafwijking boven het gemiddelde. Tussen de linker- en de rechtergrens zit derhalve vier keer de standaarddeviatie. Er is geen ontkomen aan:

$
\eqalign{4 \cdot \frac{S}{{\sqrt {35} }} = 9,6 \Rightarrow S \approx 14,2}
$

Toch?


vrijdag 16 april 2021

©2004-2021 WisFaq