\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Radialen en graden, minuten en seconden

 Dit is een reactie op vraag 5215 
Er staat:
14 + 19/60 + 22/3600 $\approx$ 14,323
Ik snap niet wat je hier mee bedoelt.

2de graad ASO - maandag 22 maart 2021

Antwoord

De notatie $
14^\circ 19'22''
$ staat voor 14 graden, 19 minuten en 22 seconden. Als je dat wilt omrekenen naar graden (met decimalen) dan reken je de minuten en seconden om in graden:

$
\eqalign{14 + \frac{{19}}
{{60}} + \frac{{22}}
{{3600}} \approx 14,323}
$ graden.

Denk maar aan 'uren, minuten en seconden'. Dat is dezelfde notatie. Er gaan immers 60 minuten in een uur en 3600 seconden in een uur.

Die 19 minuten is $
\eqalign{\frac{{19}}
{{60}}}
$-deel van een uur en die 22 seconden is $
\eqalign{\frac{{22}}
{{3600}}}
$-deel van een uur.

Hopelijk helpt dat.


maandag 22 maart 2021

©2004-2021 WisFaq