\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Goniometrische formule

De vraag is: bewijs dat 4sin2(x) - 4sin4(x) = sin2(2x)

Noch bij de som/verschil, noch bij verdubbelings, noch bij simpson formules vind ik een oplossing.

Dank bij voorbaat

3de graad ASO - zaterdag 13 maart 2021

Antwoord

Bij de verdubbelingsformules vind je wel:
sin(2x) = 2sin(x)Ěcos(x)

Dus:
sin2(2x) = 4sin2(x)Ěcos2(x)

Combineer dit met:
sin2(x) + cos2(x) = 1

Dan volgt deze gelijkheid vanzelf.


zaterdag 13 maart 2021

©2004-2021 WisFaq