\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Re: Raaklijn

 Dit is een reactie op vraag 91582 
Dus je moet van de wortel een macht maken en dan x=1 en x=9 invullen, 1/2(31+5)-1/2 en 1/2(39+5)-1/2?

Leerling bovenbouw havo-vwo - zondag 21 februari 2021

Antwoord

Je vergeet iets! In dit geval zou je dit moeten krijgen:

$
\eqalign{
& f(x) = \sqrt {3x + 5} \cr
& f(x) = \left( {3x + 5} \right)^{{1 \over 2}} \cr
& f'(x) = {1 \over 2}\left( {3x + 5} \right)^{ - {1 \over 2}} \cdot 3 \cr
& f'(x) = {3 \over {2\left( {3x + 5} \right)^{{1 \over 2}} }} \cr
& f'(x) = {3 \over {2\sqrt {3x + 5} }} \cr}
$

Het gaat om een samengestelde functie.Hiermee kan je dan $f'(1)$ en $f'(9)$ berekenen. Als het goed is kom je dan uit op:

$
\eqalign{{3 \over {16}}\sqrt 2 \le a \le {3 \over 8}\sqrt 2}
$

Lukt dat?


maandag 22 februari 2021

©2004-2021 WisFaq