\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Bereken b

Ik snap deze vraag niet:

Gegeven is de functie f(x)= √(100 - x2).
De lijn l: y=1$\frac{1}{3}$x + b raakt de grafiek van f.
Bereken b.

Leerling bovenbouw havo-vwo - dinsdag 9 februari 2021

Antwoord

Hallo Hans,

Dit is het stappenplan:
  • De helling van lijn l is 4/3. In het raakpunt moet de helling van f(x) dus ook 4/3 zijn.
  • Los op: f'(x)= 4/3. Je vindt de x-co÷rdinaat van het punt waar de helling van f(x) gelijk is aan 4/3, dus de x-co÷rdinaat xr van het raakpunt.
  • Bereken f(xr). Je vindt de y-co÷rdinaat yr van het raakpunt.
  • Bepaal b zodanig dat het punt (xr, yr) op de lijn l ligt.


dinsdag 9 februari 2021

©2004-2021 WisFaq