\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Tweedegraad functie

Er staat in mijn werkschrift een vraag waar ik het antwoord maar niet op kan vinden.

Dit is de vraag:

Stel t.o.v. een rechthoekig assenstelsel een vergelijking op van een parabool die door de punten A (1,0) en B (0,1) gaat en die de rechte met vergelijking x=5 als symmetrieas heeft.
  • Zou iemand me a.u.b kunnen helpen?
Groetjes Margo

2de graad ASO - dinsdag 26 januari 2021

Antwoord

De vergelijking van zo'n parabool kun je altijd als volgt schrijven:

$y=a(x-\alpha)^2+\beta$.

Als deze parabool door het punt B moet gaan, moet gelden:

$1 = a( 0 -\alpha)^2+\beta$, of $\beta = 1-a\alpha^2$.

Kun je zelf bedenken hoe dit voor A zit? Wat betekent het nu dat de rechte met vergelijking $x=5$ symmetrieas is? Wat betekent dit alles voor $a,\alpha, \beta$?

Helpt dit je verder?

js2
dinsdag 26 januari 2021

©2004-2021 WisFaq