\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Functievoorschrift opstellen

hallo,
Ik moet een functievoorschrift opstellen met gegeven nulpunten en 1 gegeven punt.

Ik heb wat opgezocht en weet dus dat ik a moet vinden maar nadat je a hebt gevonden weet ik niet wat ik hiermee moet doen.

Hier mijn oefening:

Nulpunten : -1 en 1/2 en P(0,-1)

2de graad ASO - zaterdag 2 januari 2021

Antwoord

Een functievoorschrift? Met twee nulpunten en een gegeven punt. Dat zou dan een tweedegraadsfunctie kunnen zijn, denk ik...

Er bestaat zoiets als een een 'nulpuntenformule'. Dat wil zeggen:

$f(x)=a(x-p)(x-q)$ waarbij $x=p$ en $x=q$ de nulpunten zijn van de parabool.

In dit geval weet je $p$ en $q$ en kun je door het invullen van $P(0,-1)$ de waarde van $a$ bepalen. Daarmee heb je een functievoorschrift gevonden. Je kunt het functievoorschrift eventueel dan nog zonder haakjes schrijven.

Zou dat gaan?


zaterdag 2 januari 2021

©2004-2021 WisFaq