\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Machten

 Dit is een reactie op vraag 90322 
Ik begrijp de macht stappen niet. Ik heb dus tussen haakjes 2 tot min 3 macht en dan staat er nog buiten min 1 macht.

Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - woensdag 12 augustus 2020

Antwoord

Ja precies. Dat is dus een macht van een macht.

Voorbeeld:

$(x^2)^3 = x^2x^2x^2=x^6$

Maar ik had ook kunnen schrijven:

$(x^2)^3 = x^{23}=x^6$

Bij een macht van een macht kun je de exponenten vermenigvuldigen. Als 'algemene rekenregel' geldt:

$(x^p)^q = x^{pq}$

Dus in jouw geval:

$
\left( {2^{ - 3} } \right)^{ - 1} = 2^{ - 3 \times - 1} = 2^3 = 8
$

Meer moet het niet zijn. Zie ook Wat zijn machten? voor meer.

Naschrift
Maar dit kan natuurlijk ook:

$
\eqalign{\left( {2^{ - 3} } \right)^{ - 1} = \left( {{1 \over {2^3 }}} \right)^{ - 1} = \left( {{{2^3 } \over 1}} \right)^1 = 2^3 = 8}
$


woensdag 12 augustus 2020

©2004-2020 WisFaq