\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Ccvx 2019 april vraag 1b

Gegeven worden lijn k met vergelijking 2𝑥−3𝑦=5 en lijn 𝑙 met vergelijking 𝑦=3𝑥−2. Lijn 𝑚 is evenwijdig aan lijn k en gaat door de oorsprong 𝑂(0,0).
  • Bereken de co÷rdinaten van het snijpunt van lijn 𝑙 en lijn 𝑚.
Kan iemand mij uitleggen waarom er op deze (3𝑥−2=23𝑥) manier wordt gelijk gesteld? Ik zou namelijk 3𝑥−2=23𝑥-5/3 toevoegen aangezien dit de volledige formule is voor lijn k

Leerling bovenbouw havo-vwo - zaterdag 18 juli 2020

Antwoord

Je weet dat m iets moet worden als 2x-3y=b en omdat m door (0,0) gaat moet die b wel nul zijn. Dus je krijgt:

k: 2x-3y=5
l: y=3x-2
m: 2x-3y=0 geeft y=$\frac{2}{3}$x

Gelijkstellen geeft dan 3x-2=$\frac{2}{3}$x


zaterdag 18 juli 2020

©2004-2020 WisFaq