\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Re: Re: Reikwijdte van een ladder

 Dit is een reactie op vraag 90168 
Dag Floor,
Ik rekende als volgt :
f(x) ={20x/(√x2+72.5)}-x
f'(x)={20√(x2+72.5)-20x2/√(x2+72.5)}(x23+72.5)-1
f(x)={{20(x2+72.5)-20x2}/(x2+72.5)√(x2+72.5)-1
1450-(x2+72.5)2/3=
Waaruit x2+72.5= 1450^2/3
x2=128,11-72.5
x2=55.61 waaruit x=7,46.
Ik maak ergens blijkbaar eenzelfde fout en kom nooit op de juist oplossing uit, (=5.73)
Het is maar dat ik LATEX niet zo goed ken en is het moeilijk om de afgeleide op een duidelijke wijzelijke wijze weer te geven.

Kan ik ook een link doorsturen naar Wisfaq waarbij ik de oefening op papier heb gezet,handmatig dan .
Zou toch voor U heel wat eenvoudiger zijn om de fout op te sporen.
Vriendelijke groet,
Rik
Graag toch nog een eventuele rechtzetting als u daar even de tijd voor hebt

Iets anders - maandag 29 juni 2020

Antwoord

Beste Rik,

Afgezien van een typfout, want $8,5^2 = 72,25$ en niet $72,5$, heb je gelijk. Maar de $x$ die je vindt is niet het antwoord, $f(x)$ wel...

Groet,


maandag 29 juni 2020

©2004-2020 WisFaq