\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Middelevenredigen berekenen

Ik moet de middelevenredigheden tussen 0,5 en 50 berekenen aan de hand van de hoofdeigenschap van evenredigheden. Volgens mijn boek is dit: 'Bij de evenredigheid a/b = c/d zijn de kruisproducten ad en bc gelijk.'.
  • Hoe moet ik dit doen?

1ste graad ASO-TSO-BSO - donderdag 18 juni 2020

Antwoord

Had je Wat is middelevenredigheid? al gezien? We zeggen dat een getal x middelevenredig is tussen de getallen a en b, als

a : x = x : b

...of anders gezegd x2 = ab

Ik zou denken dat $x=-5$ of $x=5$. Of zie ik iets over het hoofd?


donderdag 18 juni 2020

©2004-2020 WisFaq