\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Formule harmonische trilling

Meneer. Wat is precies c, zeg maar de definitie van c? ex: T is tijd voor een beweging. Waarom is de formule voor c gelijk aan formule voor hoeksnelheid?

Leerling bovenbouw havo-vwo - zaterdag 16 mei 2020

Antwoord

Er geldt: $\eqalign{c=\frac{2\pi}{T}}$. Hierbij is $T$ de trillingstijd. Dat is de tijd die nodig is voor één periode. Als $c=0$ dan is $T=2\pi$. Dat is precies de periode van $y=\sin(x)$.

De waarde van $c$ heeft te maken met het vermenigvuldigen van de grafiek ten opzichte van de $y$-as. Je kunt daarmee de grafieken in horizontale richting uitrekken of inkrimpen.

Bovendien geldt: $\eqalign{T=\frac{1}{f}}$. Hierbij is $f$ de frequentie. Bij natuurkunde noteren we die $c$ ook wel al $\omega$: de hoeksnelheid.

Op wikipedia | harmonische ongedempte trilling kan je er nog veel meer over vinden.

Als je nog concrete vragen hebt over opgaven dan horen we 't graag.


zaterdag 16 mei 2020

©2004-2020 WisFaq