\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Kinderwagens

Een bedrijf dat kinderwagens maakt heeft laten berekenen dat er jaarlijks een wereldwijde verkoop van q=202500-1/3p2 wagens verwacht mag worden als de prijs p euro per stuk bedraagt.
  • Welke prijs moet het bedrijf vragen om een maximale jaarlijkse omzet te verkrijgen?
Dit vraagstuk snap ik niet goed.

Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - vrijdag 15 mei 2020

Antwoord

De omzet is gelijk aan pq:

O = p(202500 - 1/3p2)

Bepaal het maximum door het berekenen van de afgeleide, de grafiek te plotten. Trek je conclusies!


vrijdag 15 mei 2020

©2004-2020 WisFaq