\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Deelexamen 1 - bereken a, b, c en q

Bij de volgende opgave heb ik b en c goed maar a en q fout ik weet niet hoe je deze opgave het beste kan oplossen ik heb mijn uitwerking opgestuurd ik weet niet of mijn goede antwoord toevallig is.?

Gegeven f(x)=ax2+bx+c
g(x)=-2x+2
h(x)=x+q
De grafiek van f raakt de grafiek van g in P(0,g(0)).
De grafiek van f raakt de grafiek van h in Q(3,h(3)).

Bereken a,b,c en q.

Leerling mbo - vrijdag 8 mei 2020

Antwoord

Ik zag je oplossing niet in het postvak maar de eerste eis levert
$$f(0)=g(0)\text{ en dus } c=2
$$en
$$f'(0)=g'(0)\text{ en dus } b=-2
$$De tweede eis geeft
$$f(3)=h(3)\text{ en dus } 9a-2\cdot3+2=3+q
$$en
$$f'(3)=h'(3)\text{ en dus } 6a-2 = 1
$$UIt die laatste twee vergelijkingen moet je $a$ en $q$ toch wel kunnen vinden.

kphart
vrijdag 8 mei 2020

©2004-2020 WisFaq