\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Functie groter dan nul

Gegeven is dat 0 $<$ A, 0 $<$ a, 0 $<$ b, 0 $<$ c. Onder welke voorwaarden is dan

1-exp(-a*A/(b/c+1))

groter dan nul?

Docent - zondag 8 maart 2020

Antwoord

Met alle variabelen positief is de exponent altijd negatief. De e-macht is dan altijd kleiner dan 1, dus de uitdrukking is altijd positief.


zondag 8 maart 2020

©2004-2020 WisFaq