\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

N, Z, R en Q

Wilt u mij uitleggen wat elke van de volgende verzamelingen betekenen?
,,,. zijn de volgende stellingen juist?
(p,3) ? en
(-16,25) ?

Farina
Cursist vavo - zaterdag 12 april 2003

Antwoord

Op Overzicht van getallenverzamelingen kan je precies lezen hoe het zit.

Antwoorden

(p,3) is waar, want p kan je niet schrijven als een breuk.

(-16,25) is waar, je kunt (-16,25) schrijven als (-4,5).


zaterdag 12 april 2003

©2001-2021 WisFaq