\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Re: Welk getal ligt er precies tussen in?

 Dit is een reactie op vraag 87197 
En hoe moet je precies het midden rekenen van een min naar een plus? Bijvoorbeeld het midden van -2,4 en 3,6.

Anna
Ouder - maandag 5 oktober 2020

Antwoord

De berekening (optellen en delen door 2) blijft hetzelfde:

$
\eqalign{\frac{{ - 2,4 + 3,6}}
{2} = 0,6}
$

Teken de getallen maar 's op een getallenlijn. Dan zie je dat het klopt!


dinsdag 6 oktober 2020

©2001-2021 WisFaq