\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Bamboestengels

In een park staan enkele bamboestemgels op 1 augustus 2012 is stengel een 4,2 m hoog. Deze stengel groeit 24 cm per dag. Stengel twee is op 1 augustus 6,9 m hoog en groeit 9cm per dag.
  • Bereken op welke datum de stengels even lang zijn.

Renske
Leerling bovenbouw havo-vwo - zaterdag 31 augustus 2019

Antwoord

Hallo Renske,

Voor de lengte van stengel 1 kan je de volgende formule opstellen:

L1 = 0,24t + 4,2

Hierin is L1 de lengte in meters en t de tijd in dagen, met t=0 op 1 augustus 2012.
Op dezelfde wijze kan je een formule voor de lengte van stengel 2 opstellen. Wanneer je de formules aan elkaar gelijk stelt, krijg je een vergelijking waarmee je t kunt uitrekenen die hoort bij het moment dat de lengtes gelijk zijn.

Je moet het berekende aantal dagen dan natuurlijk nog wel even omrekenen naar een datum.

Lukt het hiermee? Zo niet, dan moet je nog maar eens vragen, maar laat dan wel zien wat je inmiddels hebt geprobeerd (zie de spelregels).


zaterdag 31 augustus 2019

©2001-2021 WisFaq