\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Ontbinden van tweetermen

Wat houdt ontbinden van tweetermen in?

Emiel
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - donderdag 27 december 2001

Antwoord

Een belangrijk soort tweeterm die je kan ontbinden heeft de vorm a2-b2. Hiervoor kan je schrijven: (a-b)(a+b)
Uiteraard kan je voor a en b van alles nemen.
Voorbeeld:
4x2-64=(2x-8)(2x+8)

Maar er zijn natuurlijk meer tweetermen die je kan ontbinden:
x2+3x=x(x+3)
12x+6=6(2x+1)
14a3b8+7a2b4=7a2b4(2ab4+1)
Enz..

Zie Ontbinden in factoren


donderdag 27 december 2001

©2001-2021 WisFaq