\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Kettingregel

Bij het bepalen van de afgeleide voor:

f(x)=1/4(3x3+5x2)5

Ik kom tot: 5/4(32+5x)4(9x+10x)

Is dit hetzelfde als:
1 1/4x9(9x+10)(3x+5)4

Dit antwoord staat namelijk in het antwoordmodel en zo ja hoe kan ik van mijn antwoord tot hun antwoord komen?

mboudd
Leerling mbo - zondag 17 februari 2019

Antwoord

Je doet wel hele vreemde dingen! Het moet zijn:

$
\eqalign{
& f(x) = \frac{1}
{4}\left( {3x^3 + 5x^2 } \right)^5 \cr
& f'(x) = \frac{1}
{4} \cdot 5\left( {3x^3 + 5x^2 } \right)^4 \left( {9x^2 + 10x} \right) \cr
& f'(x) = 1\frac{1}
{4}x\left( {3x^3 + 5x^2 } \right)^4 \left( {9x + 10} \right) \cr
& f(x) = g(h(x)) \cr}
$

Kettingregel

$
\eqalign{
& f(x) = g(h(x)) \cr
& f'(x) = g'(h(x)) \cdot h'(x) \cr}
$


zondag 17 februari 2019

©2001-2022 WisFaq