\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

X berekenen uit een logaritme vergelijking

(logx)2-3logx=10

(logx)2-logx3=10

logx ???
ik zou niet weten hoe je verder kan?

mboudd
Leerling mbo - woensdag 7 november 2018

Antwoord

Neem $y=\log(x)$. Je krijgt dan als vergelijking:

$y^2-3y=10$

Oplossen geeft $y=-2$ of $y=5$. En dan:

$\log(x)=-2$ of $\log(x)=5$
Enz...

Lukt het dan?


woensdag 7 november 2018

©2001-2024 WisFaq