\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Cirkels

Bij cirkels met eenzelfde grootte (straal/diameter):
Ik teken of leg 1 cirkel. Daar omheen passen altijd 6 van diezelfde cirkels.
Waarom niet 5 en niet 7?

Daniel
Docent - woensdag 13 juni 2018

Antwoord

Beste Daniel,

Neem die middelste cirkel en twee naast elkaar gelegen cirkels die er omheen liggen. De drie cirkels raken elkaar. Als je lijnstukken tussen de middelpunten van de cirkels tekent krijg je een driehoek met drie zijden die alle drie tweemaal de straal van de cirkel zijn. Een gelijkzijdige driehoek. Genoeg hint?

Vriendelijke groet,


woensdag 13 juni 2018

 Re: Cirkels 

©2004-2020 WisFaq