\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Tot hoe hoog staat het water?

Een cilinder vat met straal 20 cm is met 100 liter water gevuld. Tot hoe hoog staat het water?

Chokyi
Student hbo - dinsdag 29 mei 2018

Antwoord

We weten $r=20\,cm$ en we weten de inhoud (100 liter). We willen de hoogte uitrekenen. Er geldt:

$
{\text{Inhoud}} = \pi r^2 \cdot h
$

Invullen geeft:

$
{\text{100}}{\text{.000}} = \pi 20^2 \cdot h
$

Met $r$ in cm en de inhoud in cm3. Daarmee kan je dan $h$ in cm uitrekenen:

$
\eqalign{
& {\text{100}}{\text{.000}} = \pi 20^2 \cdot h \cr
& 400\pi h = 100.000 \cr
& h = \frac{{100.000}}
{{400\pi }} \cr
& h \approx {\text{79}}{\text{.6}}\,\,\,cm \cr}
$

Helpt dat?


dinsdag 29 mei 2018

©2004-2019 WisFaq