\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Vanwaar komt het getal nul?

Veel onduidelijkheid. Soms lees ik: komt van de Moren, soms Babyloniers, soms Arabieren. In de Atharva Veda (de wetenschap accepteert de Vedas al vanaf 5000 tot 10.000 voor Chr. in geschreven vorm) 5:15 mantra 1-11 wordt dit getal expliciet genoemd. Wat is nu juist? Vanwaar komt het getal nul?

Rewti
Student universiteit - vrijdag 2 februari 2018

Antwoord

Die onduidelijkheid is terecht. Er is waarschijnlijk niet één bron aan te wijzen:
"I think there's no question that one can't claim it had a single origin," Kaplan says. "Wherever you're going to get placeholder notation, it's inevitable that you're going to need some way to denote absence of a number."
Robert Kaplan, author of The Nothing That Is: A Natural History of Zero (Oxford University Press, 2000)

Zie Much ado about nothing...


vrijdag 2 februari 2018

©2001-2021 WisFaq