\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Actieradius

x:werkelijk aantal km
A(x)=aantal km te rijden zonder te tanken.
Tabel
x 0 50 100 150 200
A(x) 625 582 539 496 452
A(x)=5000(5000-7,2x)/(40000-3x)
Bron: VWO 2017-II-A-pilot

Vraag: hoe is deze formule opgesteld?

Herman
Leerling mbo - dinsdag 19 september 2017

Antwoord

Dat is een goede vraag maar ik denk dat het antwoord misschien wat teleurstellend is.
Dit is een examensom en ik vermoed dat de maker van de som de getallen en de formule zelf verzonnen heeft, of misschien eerst de formule en daarna de getallen door de functiewaarden $A(0)$, $A(50)$ tot en met $A(200)$ af te ronden.

Zie pilot Wiskunde A, 2017, tweede tijdvak

kphart
woensdag 20 september 2017

©2001-2021 WisFaq