\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Co÷rdinaat P

 Dit is een reactie op vraag 83893 
Beste...
We hebben de punten A (-1,4,0), B (6,4,0) , C(0,0,2) en D (1,3,3)en de rechte l: vgl 1 : x-z=1 en vgl 2 : y=z.

Opgave: Op de rechte l ligt een punt P zodanig dat AC loodrecht staat op BP. Bereken de coordinaten van P.

Groeten
Jaris

Jaris
3de graad ASO - maandag 20 februari 2017

Antwoord

Punt D heeft hier geen rol.
Je kunt P voorstellen als (p + 1, p, p) en dan kun je de vectoren AC = c - a en BP = p - b opstellen.
Van dit tweetal maak je het inprodukt gelijk aan 0. Je vindt p = 11

MBL
maandag 20 februari 2017

©2001-2021 WisFaq